[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
Công ty CP Đông Nam Đức Thành ISO 9001:2008

Sản xuất, gia công, sang chai đóng gói, kinh doanh phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.

VICB 1506.1 Thu hồi
Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Đại Nghĩa Sản Phẩm

Phân hữu cơ

VICB 1515.10-4 Thu hồi
Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Đại Nghĩa Sản Phẩm

Phân hữu cơ vi sinh

VICB 1515.10-5 Thu hồi
Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Đại Nghĩa Sản Phẩm

Phân bón NPK

VICB 1515.10-6 Thu hồi
Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Đại Nghĩa Sản Phẩm

Phân bón NPK

VICB 1515.10-7 Thu hồi
Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Đại Nghĩa Sản Phẩm

Phân trung lượng

VICB 1515.10-8 Thu hồi
Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Đại Nghĩa Sản Phẩm

Phân bón lá (Kali liquid)

VICB 1515.10-9 Thu hồi
Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Đại Nghĩa Sản Phẩm

Phân bón lá

VICB 1515.10-10 Thu hồi
Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Đại Nghĩa Sản Phẩm

Phân bón lá

VICB 1515.10-11 Thu hồi
Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Đại Nghĩa Sản Phẩm

Phân bón lá

VICB 1515.10-12 Thu hồi
Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Đại Nghĩa Sản Phẩm

Phân trung lượng

VICB 1515.10-1 Thu hồi
Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Đại Nghĩa Sản Phẩm

Phân bón NPK

VICB 1515.10-2 Thu hồi
Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Đại Nghĩa Sản Phẩm

Phân trung lượng

VICB 1515.10-3 Thu hồi
Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Toàn Cầu ISO 9001:2008

Sản xuất vật liệu xây dựng không nung

VICB 0502.1A Thu hồi
CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆTNAM - CHI NHÁNH LONG AN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho heo con tập ăn đến 15 kg/ Mixed feed pellets for piglets to eat to 15 kg

VCB 0564.10.32 Thu hồi
CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆTNAM - CHI NHÁNH LONG AN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho heo thịt từ 15 kg đến 35 kg/ Mixed feed pellets for porker from 15 kg to 35 kg

VCB 0564.10.33 Thu hồi
CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆTNAM - CHI NHÁNH LONG AN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho heo thịt cao sản từ 15 kg đến 45 kg/ Mixed feed pellets for high-yield porker from 15 kg to 45 kg

VCB 0564.10.34 Thu hồi
CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆTNAM - CHI NHÁNH LONG AN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho heo thịt từ 35 kg đến 65 kg/ Mixed feed pellets for porker from 35 kg to 65 kg

VCB 0564.10.35 Thu hồi
CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆTNAM - CHI NHÁNH LONG AN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho heo nái mang thai/ Mixed feed pellets for pregnant sows

VCB 0564.10.36 Thu hồi
CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆTNAM - CHI NHÁNH LONG AN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho heo nái trước khi đẻ 14 ngày đến nuôi con/ Mixed feed pellets for pregnant sows from 14 days before born to lactating

VCB 0564.10.37 Thu hồi

Trang