[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
Công ty Cổ phần SUNFEED Việt Nam Sản Phẩm

Hỗn hợp cho lợn từ tập ăn đến 15kg/ Compound feeds for pigs from weaning to 15kg

VICB 1719.10-1 Thu hồi
Công ty Cổ phần SUNFEED Việt Nam Sản Phẩm

Hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 15-45kg / Compound feeds for lean pigs from 15-45kg

VICB 1719.10-2 Thu hồi
Công ty TNHH Vina Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng bột, viên dùng cho heo nái hậu bị, nái mang thai/ Compound feed powder, pellet for gilts, pregnant sows

VICB 0583.10-10 Thu hồi
Công ty TNHH Vina Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng bột, viên dùng cho heo nái nuôi con/ Compound feed powder, pellet for lacting sows

VICB 0583.10-13 Thu hồi
Công Ty TNHH Thương Mại Tân Nhất Hương ISO 22000:2005

Sản xuất kinh doanh các sản phẩm ngũ cốc dinh dưỡng, kem sữa đông lạnh

VICB 1427.2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH TRƯỜNG VŨ THỊNH Sản Phẩm

Gạch Terazo

VICB 1730.7-1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI THÀNH PHÁT Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên, dạng bột dùng cho heo thịt từ 20kg đến 50kg

VICB 1711.10-3 Thu hồi
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI THÀNH PHÁT Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên, dạng bột dùng cho heo thịt từ 50kg đến xuất chuồng

VICB 1711.10-4 Thu hồi
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI THÀNH PHÁT Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên và dạng bột dùng cho heo thịt siêu nạc từ 80 kg đến xuất

VICB 1711.10-7 Thu hồi
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI THÀNH PHÁT Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng bột và dạng viên dùng cho gà đẻ

VICB 1711.10-12 Thu hồi
Công ty CP Xuất Nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho vịt thịt từ 6 tuần tuổi đến xuất bán/ Compound feed pellets for ducks from 6 weeks old to sell

VICB 0584.10-12 Thu hồi
Công ty CP Xuất Nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp chuyên dùng cho vịt đẻ cao sản nuôi công nghiệp/ Compound feed for egg-laying ducks

VICB 0584.10-27 Thu hồi
Công ty CP Xuất Nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho bò từ 100 đến 200 kg/ Compound feed for beef cattle from 100 to 200 kg

VICB 0584.10-28 Thu hồi
CÔNG TY TNHH BMB Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo nái chửa

VICB 1422.10-8 Thu hồi
CÔNG TY TNHH BMB Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo nái nuoi con

VICB 1422.10-9 Thu hồi
Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học và Thiết bị Vạn Xuân Sản Phẩm

Phân hữu cơ vi sinh VX - 13/ VX - 13 microorganic fertilizer

VICB 1388.10-13 Thu hồi
Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học và Thiết bị Vạn Xuân Sản Phẩm

Phân hữu cơ vi sinh VX - 01/ VX - 01 microorganic fertilizer

VICB 1388.10.1 Thu hồi
Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học và Thiết bị Vạn Xuân Sản Phẩm

Phân hữu cơ vi sinh VX - 02/ VX - 02 microorganic fertilizer

VICB 1388.10.2 Thu hồi
Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học và Thiết bị Vạn Xuân Sản Phẩm

Phân hữu cơ khoáng VX - 03/ VX - 03 mineral organic fertilizer

VICB 1388.10.3 Thu hồi
Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học và Thiết bị Vạn Xuân Sản Phẩm

Phân hữu cơ vi sinh VX - 04/ VX - 04 microorganic fertilizer

VICB 1388.10.4 Thu hồi

Trang