[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ VIỆT MỸ Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt vỗ béo từ 43 ngày tuổi - xuất

VICB 2677-23-C1-T1-A1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ VIỆT MỸ Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc dạng bột cho gà thịt từ 1 ngày tuổi - xuất

VICB 2677-23-C1-T1-A1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ VIỆT MỸ Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn nái siêu nạc hậu bị, mang thai

VICB 2677-23-C1-T1-A1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ VIỆT MỸ Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà trắng từ 15 - 28 ngày tuổi

VICB 2677-23-C1-T1-A1 Thu hồi
HỢP TÁC XÃ RAU AN TOÀN VÂN HỘI XANH VietG.A.P

Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho: rau muống, cà ghém, rau cải, cà chua, đậu đỗ

VietGAP-TT-13-02-26-0014 Thu hồi
CÔNG TY TNHH THỦY SẢN BIỂN ĐÔNG Điều kiện SX TĂCN

Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường

VICB 2764.8-C1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH THỦY SẢN BIỂN ĐÔNG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên nổi cho cá tra và cá basa từ 200,1g – 500g

VICB 2764-2308-C1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH THỦY SẢN BIỂN ĐÔNG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên nổi cho cá tra và cá basa từ 20,1g – 200g

VICB 2764-2308-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN T9 Sản Phẩm

Thức ăn tinh hỗn hợp dành cho bò thịt, bò vỗ béo

VICB 1994-23-C1-E1 Thu hồi
Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt nuôi công nghiệp từ 01 - 28 ngày tuổi

VICB 0781-23-C2-A4 Thu hồi
Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà ta hướng thịt giai đoạn từ 01 - 28 ngày tuổi

VICB 0781-23-C2-A4 Thu hồi
Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà ta hướng thịt từ 01 - 28 ngày tuổi

VICB 0781-23-C2-A4 Thu hồi
Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà ta hướng thịt giai đoạn từ 29 ngày tuổi - xuất chuồng

VICB 0781-23-C2-A4 Thu hồi
Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà ta hướng thịt từ 29 ngày tuổi - xuất chuồng/

VICB 0781-23-C2-A4 Thu hồi
Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt đẻ siêu trứng giai đoạn từ 18 tuần tuổi trở lên

VICB 0781-23-C2-A4 Thu hồi
Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt đẻ siêu trứng từ 18 tuần tuổi trở lên

VICB 0781-23-C2-A4 Thu hồi
Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt giống bố mẹ giai đoạn từ 18 tuần tuổi trở lên

VICB 0781-23-C2-A4 Thu hồi
Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt giống bố mẹ từ 18 tuần tuổi trở lên

VICB 0781-23-C2-A4 Thu hồi
Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo siêu thịt giai đoạn từ 15 kg – 30 kg

VICB 0781-23-C2-A4 Thu hồi
Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo siêu thịt từ 15 kg – 30 kg

VICB 0781-23-C2-A4 Thu hồi

Trang