[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VĨNH AN Sản Phẩm

Hỗn hợp vỗ béo cho ngan, vịt thịt từ 22 ngày tuổi - Xuất bán

VICB 2335.10-17 Thu hồi
CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VĨNH AN Sản Phẩm

Hỗn hợp đặc biệt cho ngan, vịt đẻ siêu trứng

VICB 2335.10-18 Thu hồi
CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VĨNH AN Sản Phẩm

Hỗn hợp dành cho lợn con từ tập ăn đến 7kg

VICB 2335-2304-C1-A2 Thu hồi
HỢP TÁC XÃ RAU AN TOÀN VÂN HỘI XANH VietG.A.P

Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau muống, cà ghém

VietGAP-TT-13-02-26-0014 Thu hồi
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HIỆP QUANG Sản Phẩm

Bao bì chứa đựng thực phẩm làm từ nhựa PP

FSI 2600-39-C1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH FRESHFEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt đẻ

VICB 2567-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH FRESHFEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà con từ 01 đến 21 ngày tuổi

VICB 2567-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH FRESHFEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt từ 22 ngày tuổi – 42 ngày tuổi

VICB 2567-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH FRESHFEED Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc dùng cho heo thịt 5 kg đến xuất chuồng

VICB 2567-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH FRESHFEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 40 đến 80 kg

VICB 2567-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH FRESHFEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo con từ tập ăn đến 8 kg

VICB 2567-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH FRESHFEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt thịt từ 22 đến 42 ngày tuổi

VICB 2567-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH FRESHFEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo con từ tập ăn đến 15 kg

VICB 2567-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH FRESHFEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt siêu nạc từ 12 đến 30 kg

VICB 2567-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH FRESHFEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt siêu nạc từ 15 đến 30 kg

VICB 2567-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH FRESHFEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt siêu nạc từ 30 đến 60 kg

VICB 2567-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH FRESHFEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt siêu nạc từ 20 đến 50 kg

VICB 2567-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH FRESHFEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt siêu nạc từ 50 đến 80 kg

VICB 2567-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH FRESHFEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 20 đến 40 kg

VICB 2567-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH FRESHFEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo hậu bị, nái mang thai

VICB 2567-23-C1 Đình chỉ

Trang