[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
Công ty Cổ phần ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp gà lông màu 1 ngày tuổi – xuất chuồng/ Completed feed for colour feather chickens 1 day old - marketable size

VICB 0721-23-C3-A Thu hồi
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI GOLDEN FARM Điều kiện SX TĂCN

Điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thương mại đối với cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại., Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường cho cơ sở sản xuất thức ăn công nghiệp nuôi thủy sản/ the conditions for veterinary hygiene and food safety of Animal feed mill and the conditions for ensuring food safety, veterinary hygiene and environmental protection for aquatic food manufacturing

VICB 3030.10-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN RAU AN TOÀN HẢI ANH TCVN 5603:2008 (CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003 - HACCP)

Sơ chế và kinh doanh rau, củ, quả

VICB 3398.6-C1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DOSUN VIỆT NAM TCVN 5603:2008 (CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003 - HACCP)

Chế biến dồi sụn

VICB 3395.6-C1 Thu hồi
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH WINFOOD VietG.A.P

Bưởi, Chuối, rau (nhóm ăn lá: Rau cải các loại, rau muống, rau mồng tơi, rau dền)

VICB 3359.9-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DANICH AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà con từ 01-28 ngày tuổi

VICB 2500-23-C2 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DANICH AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 20kg – 70kg

VICB 2500-23-C2 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DANICH AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo thịt từ 30 kg - Xuất Chuồng

VICB 2500-23-C2 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DANICH AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc cho heo thịt từ 05kg - xuất chuồng

VICB 2500-23-C2 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DANICH AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà từ 29-42 ngày tuổi

VICB 2500-23-C2 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DANICH AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà con từ 1-28 ngày tuổi

VICB 2500-23-C2 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DANICH AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo thịt từ 20 kg - 50 kg

VICB 2500-23-C2 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DANICH AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn tinh hỗn hợp dùng cho bò thịt, bò vỗ béo

VICB 2500-23-C2 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DANICH AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà thịt thương phẩm từ 42 ngày - xuất chuồng

VICB 2500-23-C2 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DANICH AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà thịt từ 29 - 42 ngày tuổi

VICB 2500-23-C2 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DANICH AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo nái mang thai

VICB 2500-23-C2 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DANICH AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt con từ 1 ngày - 28 ngày tuổi

VICB 2500-23-C2 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DANICH AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà thịt từ 42 ngày - xuất chuồng

VICB 2500-23-C2 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DANICH AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo nái mang thai

VICB 2500-23-C2 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DANICH AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt thịt từ 29 ngày - 42 ngày tuổi

VICB 2500-23-C2 Đình chỉ

Trang