[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN ĐAKLAK ISO 9001:2015

Sản xuất và kinh doanh gạch không nung-xi măng cốt liệu

VICB 2306.1-C1-T1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG QUỐC TẾ M - T VINA Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho lợn siêu nạc từ 12 - 30 kg

VICB 2630-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG QUỐC TẾ M - T VINA Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho lợn nái mang thai

VICB 2630-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG QUỐC TẾ M - T VINA Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho gà lông màu từ 22 ngày - xc

VICB 2630-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG QUỐC TẾ M - T VINA Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho ngan, vịt thịt từ 22 ngày - xc

VICB 2630-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG QUỐC TẾ M - T VINA Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho lợn siêu nạc từ 30 - 60 kg

VICB 2630-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG QUỐC TẾ M - T VINA Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho lợn siêu thịt từ 15 - 30 kg

VICB 2630-23-C1 Thu hồi
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI NGHỆ AN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt từ 1 đến 10 ngày tuổi

VICB 2145-23-C1-A5 Thu hồi
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI NGHỆ AN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt từ 11 đến 21 ngày tuổi

VICB 2145-23-C1-A5 Thu hồi
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI NGHỆ AN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho ngan và vịt con từ 1 đến 7 ngày tuổi

VICB 2145-23-C1-A5 Thu hồi
Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Chăn nuôi PILMICO Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt đẻ siêu trứng

VICB 0900-23-C2 Thu hồi
Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Chăn nuôi PILMICO Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt từ 1-21 ngày tuổi

VICB 0900-23-C2 Thu hồi
Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Chăn nuôi PILMICO Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt siêu thịt từ 22 ngày-xuất bán

VICB 0900-23-C2 Thu hồi
Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Chăn nuôi PILMICO Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo sữa từ 7 ngày - 8 kg

VICB 0900-23-C2 Thu hồi
Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Chăn nuôi PILMICO Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo từ tập ăn -15 kg

VICB 0900-23-C2 Thu hồi
Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Chăn nuôi PILMICO Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc cho heo từ tập ăn - xuất chuồng

VICB 0900-23-C2 Thu hồi
Công ty TNHH TACN đặc khu HOPE Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp thế hệ mới cho lợn từ 15 kg – 30 kg

VICB 0530-23-C3-A2 Thu hồi
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp mảnh cho gà thịt (1-28N)

VICB 2067.10-9 Thu hồi
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cho lợn từ 10kg-25kg

VICB 2067.10-8 Thu hồi
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cho lợn nái nuôi con

VICB 2067.10-7 Thu hồi

Trang