[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
CÔNG TY TNHH INNOVATION THAI FEED Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc dành cho heo thịt từ 8 kg xuất chuồng

VICB 2520-23-C1-A2 Đình chỉ
Bùi Anh Dũng VietG.A.P

Tôm thẻ chân trắng

VietGAP-TS-13-08-91-0007 Đình chỉ
Công ty TNHH Liên Doanh Sao Vàng Việt - Úc Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà lông màu từ 1- 21 ngày tuổi

VICB 2307.10-01 Thu hồi
Công ty TNHH Liên Doanh Sao Vàng Việt - Úc Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan đẻ siêu trứng/

VICB 2307.10-16 Thu hồi
Công ty TNHH Liên Doanh Sao Vàng Việt - Úc Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cho vịt, ngan siêu thịt từ 22 ngày tuổi – xuất bán/

VICB 2307.10-04 Thu hồi
Công ty TNHH Liên Doanh Sao Vàng Việt - Úc Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan từ 1-21 ngày tuổi/

VICB 2307.10-03 Thu hồi
Công ty TNHH Liên Doanh Sao Vàng Việt - Úc Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 20kg-50kg

VICB 2307.10-12 Thu hồi
Công ty TNHH Liên Doanh Sao Vàng Việt - Úc Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn nái nuôi con/

VICB 2307.10-11 Thu hồi
Công ty TNHH Liên Doanh Sao Vàng Việt - Úc Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn nái mang thai

VICB 2307.10-10 Thu hồi
Công ty TNHH Liên Doanh Sao Vàng Việt - Úc Sản Phẩm

Hỗn hợp cho lợn thịt từ 30kg-XC

VICB 2307.10-09 Thu hồi
Công ty TNHH Liên Doanh Sao Vàng Việt - Úc Sản Phẩm

Hỗn hợp cho lợn thịt từ 15kg-30kg

VICB 2307.10-08 Thu hồi
Công ty TNHH Liên Doanh Sao Vàng Việt - Úc Sản Phẩm

Hỗn hợp dạng viên cho lợn siêu nạc từ 30kg-xuất chuồng/

VICB 2307.10-07 Thu hồi
Công ty TNHH Liên Doanh Sao Vàng Việt - Úc Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 12kg-30kg

VICB 2307.10-06 Thu hồi
Công ty TNHH Liên Doanh Sao Vàng Việt - Úc Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn từ tập ăn-12kg

VICB 2307.10-05 Thu hồi
Công ty TNHH Liên Doanh Sao Vàng Việt - Úc Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà trắng từ 29 ngày-xuất bán

VICB 2307.10-15 Thu hồi
Công ty TNHH Liên Doanh Sao Vàng Việt - Úc Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà trắng từ 15-28 ngày tuổi

VICB 2307.10-14 Thu hồi
Công ty TNHH Liên Doanh Sao Vàng Việt - Úc Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà trắng từ 1-14 ngày tuổi

VICB 2307.10-13 Thu hồi
Công ty TNHH Liên Doanh Sao Vàng Việt - Úc Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà lông màu từ 22 ngày – xuất bán

VICB 2307.10-02 Thu hồi
NHAN HỒNG PHÚC VietG.A.P

Tôm thẻ chân trắng

VietGAP-TS-08-91-0008 Đình chỉ
Công ty Cổ phần MA VIN AUSTFEED Điều kiện SX TĂCN

Điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại

VICB 2023.10-C1 Thu hồi

Trang