[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VĨNH AN Sản Phẩm

Hỗn hợp cho gà lông màu từ 1 ngày tuổi - Xuất bán

VICB 2335.10-14 Thu hồi
CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VĨNH AN Sản Phẩm

Hỗn hợp cho ngan, vịt thịt từ 1 - 21 ngày tuổi

VICB 2335.10-15 Thu hồi
HỢP TÁC XÃ RAU AN TOÀN VÂN HỘI XANH VietG.A.P

Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau muống, cà ghém

VietGAP-TT-13-02-26-0014 Thu hồi
CHI NHÁNH HẢI PHÒNG - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc cho heo từ cai sữa đến xuất chuồng

VICB 2515-23-C1-E1 Thu hồi
CHI NHÁNH HẢI PHÒNG - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc cho heo từ cai sữa đến xuất chuồng

VICB 2515-23-C1-E1 Thu hồi
CHI NHÁNH HẢI PHÒNG - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc cho heo nái mang thai và nuôi con

VICB 2515-23-C1-E1 Thu hồi
CHI NHÁNH HẢI PHÒNG - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho cút đẻ từ 5 - 60 tuần tuổi

VICB 2515-23-C1-E1 Thu hồi
CHI NHÁNH HẢI PHÒNG - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho cút hậu bị từ 1 - 5 tuần tuổi

VICB 2515-23-C1-E1 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn hoàn chỉnh cho gà đẻ trứng

VICB 0524-23-C3 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn con tập ăn

VICB 0524-23-C3 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc cao đạm cho lợn từ cai sữa đến xuất bán

VICB 0524-23-C3 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho chim cút từ 1-35 ngày tuổi

VICB 0524-23-C3 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho lợn siêu nạc từ tập ăn đến 15 kg

VICB 0524-23-C3 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho bò thịt

VICB 0524-23-C3 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho chim cút đẻ trứng

VICB 0524-23-C3 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn áp siêu từ 16 - 30 kg

VICB 0524-23-C3 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà J DABACO từ 1 - 20 ngày tuổi

VICB 0524-23-C3 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn áp siêu từ 31 - 60 kg

VICB 0524-23-C3 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà siêu thịt từ 1 - 18 ngày tuổi

VICB 0524-23-C3 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà J DABACO từ 21 - 60 ngày tuổi

VICB 0524-23-C3 Thu hồi

Trang