[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
CÔNG TY CỔ PHẦN US.AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt (Từ 20 - 50 kg)

VICB 3287-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN US.AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt thịt (Từ 22 ngày - Xuất chuồng)

VICB 3287-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN US.AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt (Từ 50 kg - Xuất chuồng)

VICB 3287-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN US.AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt đẻ siêu trứng (từ 18 tuần tuổi)

VICB 3287-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN US.AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp đặc biệt cho heo con sau cai sữa (8 kg - 20 kg)

VICB 3287-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN US.AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp vịt thịt từ 35 ngày - Xuất chuồng)

VICB 3287-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN US.AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc cho heo thịt siêu nạc (5 kg - xuất chuồng)

VICB 3287-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN US.AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp tập ăn cho Heo con (tập ăn - 7 kg)

VICB 3287-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN US.AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn tinh hỗn hợp cho bò thịt

VICB 3287-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CP CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM – CHI NHÁNH 2 TẠI ĐỒNG NAI VietG.A.P

Lợn thịt

VIETGAP-CN-01-12-75-0013 (A3) Thu hồi
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN HẢI SẢN NGỌC SƠN Điều kiện SX TĂCN

Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với
Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại

VICB 3440.10-C1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN HẢI SẢN NGỌC SƠN Sản Phẩm

Bột cá Ngọc Sơn - A68

VICB 3440-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN HẢI SẢN NGỌC SƠN Sản Phẩm

Bột cá Ngọc Sơn - A65

VICB 3440-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN HẢI SẢN NGỌC SƠN Sản Phẩm

Bột cá Ngọc Sơn - A62

VICB 3440-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN HẢI SẢN NGỌC SƠN Sản Phẩm

Bột cá Ngọc Sơn - A60

VICB 3440-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC MINH GREENFARM VietG.A.P chăn nuôi

Lợn nái: 1.200 con (20.000 lợn con/ năm), Lợn thịt: 10.000 con/ năm

VietGAP-CN-12-01-27-0005 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MAI VÀ SẢN XUẤT JDR VIỆT NAM TCVN 5603:2008 (CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003 - HACCP)

Sản xuất, kinh doanh bánh ngọt Pháp

VICB 3418.6-C1 Thu hồi
Công ty Cổ phần ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp gà thịt 14 – 28 ngày tuổi/ Completed feed for broiler 14 - 28 days old

VICB 0721-23-C3-A Thu hồi
Công ty Cổ phần ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp gà thịt 28 ngày tuổi – xuất chuồng/ Completed feed for broiler 28 days old - marketable size

VICB 0721-23-C3-A Thu hồi
Công ty Cổ phần ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp gà thịt 1 – 14 ngày tuổi/ Completed feed for broiler 1 - 14 days old

VICB 0721-23-C3-A Thu hồi

Trang