[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
CÔNG TY TNHH BELOVED FARM VietG.A.P chăn nuôi

Lợn thịt

VIETGAP-NH-CN-12-01-0008 Thu hồi
CÔNG TY TNHH BELOVED FARM VietG.A.P trồng trọt

Nhóm rau ăn lá, thân, nhóm rau ăn hoa, nhóm ăn quả (29 loại)

VICB 3457.9-C1 Thu hồi
HỢP TÁC XÃ TM-DV NÔNG NGHIỆP TÀ LÀI VietG.A.P

Bưởi/ Cam/ Quýt

VICB 2993.9-C1 Thu hồi
CỒNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ALISHAN TCVN 5603:2008 (CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003 - HACCP)

Chế biến chân gà ngâm ủ gia vị

VICB 3400.6-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN US.AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt thịt (Từ 22 ngày - Xuất chuồng)

VICB 3287-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN US.AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt (Từ 50 kg - Xuất chuồng)

VICB 3287-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN US.AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt đẻ siêu trứng (từ 18 tuần tuổi)

VICB 3287-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN US.AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp đặc biệt cho heo con sau cai sữa (8 kg - 20 kg)

VICB 3287-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN US.AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp vịt thịt từ 35 ngày - Xuất chuồng)

VICB 3287-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN US.AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc cho heo thịt siêu nạc (5 kg - xuất chuồng)

VICB 3287-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN US.AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp tập ăn cho Heo con (tập ăn - 7 kg)

VICB 3287-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN US.AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn tinh hỗn hợp cho bò thịt

VICB 3287-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN US.AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho Heo con (tập ăn - 8 kg)

VICB 3287-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN US.AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho heo con (từ 7 kg - 15 kg)

VICB 3287-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN US.AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo con (từ 8 kg - 15 kg)

VICB 3287-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN US.AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo sau cai sữa (từ 12 kg - 25 kg)

VICB 3287-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN US.AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho heo thịt (từ 12 kg - 30 kg)

VICB 3287-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN US.AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt (từ 15 kg - 30 kg)

VICB 3287-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN US.AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt (từ 15 kg - 30 kg)

VICB 3287-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN US.AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà con (từ 1 - 21 ngày tuổi)

VICB 3287-23-C1 Đình chỉ

Trang