[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KHÓM TÔM PHƯỚC AN VietG.A.P

Tôm sú

VietGAP-TS-13-08-91-0009 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH INNOVATION THAI FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo con tập ăn đến 8 kg

VICB 2520-23-C1-A3 Thu hồi
CÔNG TY TNHH INNOVATION THAI FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo con cai sữa 8 kg -20 kg

VICB 2520-23-C1-A3 Thu hồi
CÔNG TY CP THỨC ĂN CHĂN NUÔI VINA - HÀ NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho lợn thịt siêu nạc (từ 50 kg – xuất chuồng)

VICB 2773-23-C1-A2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà thịt thương phẩm trên 42 ngày tuổi

VICB 2822-23-C1-T2 Thu hồi
Công ty TNHH Vina Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho gà siêu thịt từ 22 đến 42 ngày tuổi

VICB 0583-23-C3 Đình chỉ
Công ty TNHH Vina Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho gà lông màu từ 22 đến 42 ngày tuổi

VICB 0583-23-C3 Đình chỉ
Công ty TNHH Vina Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho vịt vỗ béo

VICB 0583-23-C3 Đình chỉ
Công ty TNHH Vina Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho heo siêu nạc từ 10 kg dến 25 kg

VICB 0583-23-C3 Đình chỉ
Công ty TNHH Vina Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho heo thịt siêu nạc từ 20 kg đến 50 kg

VICB 0583-23-C3 Đình chỉ
Công ty TNHH Vina Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho heo thịt siêu nạc từ 50 kg đến 80 kg (hoặc heo thịt từ 15 kg đến 30 kg)

VICB 0583-23-C3 Đình chỉ
Công ty TNHH Vina Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho heo thịt siêu nạc từ 20 kg đến 50 kg

VICB 0583-23-C3 Đình chỉ
Công ty TNHH Vina Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho heo thịt từ 15 kg đến 25 kg

VICB 0583-23-C3 Đình chỉ
Công ty TNHH Vina Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho heo thịt từ 25 kg đến xuất chuồng

VICB 0583-23-C3 Đình chỉ
Công ty TNHH Vina Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho gà lông màu từ 43 ngày tuổi đến xuất bán

VICB 0583-23-C3 Đình chỉ
Công ty TNHH Vina Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho gà đẻ trên 18 tuần tuổi

VICB 0583-23-C3 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP E.H VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho vịt đẻ tỷ lệ >85%

VICB 0544-23-C3-A1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI Sản Phẩm

Hỗn hợp cho gà lông màu từ 29 ngày tuổi - xuất bán

VICB 2547-23-C1-T1-A1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI Sản Phẩm

Hỗn hợp cho gà lông màu từ 1 ngày tuổi - xuất bán

VICB 2547-23-C1-T1-A1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc cho gà siêu thịt từ 01 ngày tuổi - xuất bán

VICB 2547-23-C1-T1-A1 Đình chỉ

Trang