[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
CÔNG TY TNHH GUYOMARC'H -VCN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn thịt từ 20 kg – 40 kg

VICB 0562-23-C2-E2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH GUYOMARC'H -VCN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn thịt từ 20 – 50 kg

VICB 0562-23-C2-E2 Thu hồi
Công ty TNHH TIBA Sản Phẩm

Hỗn hợp cho heo thịt cao sản từ 30kg-60kg

VICB 1080-23-C2-A1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÀN THẠCH ISO 9001:2015

Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Lắp đặt hệ thống điện; Lắp đặt hệ thóng cấp – thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí; Lắp đặt hệ thống xây dựng; Xây dựng công trình đường sắt, đường bộ; Hoạt động thiết kế chuyên dụng (chi tiết: Trang trí nội thất); Xây dựng công trình công ích; Hoàn thiện công trình xây dựng; Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (chi tiết: Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; giám sát thi công công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; thiết kế điện công trình dân dụng và công nghiệp); Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (chi tiết: Kinh doanh bất động sản)

VICB 2357.1-C1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH NÔNG NGHỆP QUỐC TẾ ARISTA Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho cút đẻ (Dùng cho cút từ 36 ngày đến loại thải)

VICB 2657-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÁ VIỆT Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, cá điêu hồng ( giai đoạn từ 10,1 g/con-20g/con)/

VICB 2519-2308-C1 Thu hồi
CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÁ VIỆT Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, cá điêu hồng ( giai đoạn từ 20,1 g/con-200g/con)/

VICB 2519-2308-C1 Thu hồi
CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÁ VIỆT Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, cá điêu hồng ( giai đoạn từ 200,1 g/con-500g/con)/

VICB 2519-2308-C1 Thu hồi
CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÁ VIỆT Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá tra, cá ba sa ( giai đoạn từ 5,1g/con – 20g/con)/

VICB 2519-2308-C1 Thu hồi
CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÁ VIỆT Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá tra, cá ba sa ( giai đoạn từ 20,1g/con – 200g/con)/

VICB 2519-2308-C1 Thu hồi
CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÁ VIỆT Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá tra, cá ba sa ( giai đoạn từ 200,1g/con – 500g/con)/

VICB 2519-2308-C1 Thu hồi
CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÁ VIỆT Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá tra, cá ba sa ( giai đoạn từ 1,1g/con – 5g/con)/

VICB 2519-2308-C1 Thu hồi
CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÁ VIỆT Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, cá điêu hồng (giai đoạn cá nhỏ hơn 5g/con)/

VICB 2519-2308-C1 Thu hồi
CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÁ VIỆT Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, cá điêu hồng (giai đoạn từ 5,1 g/con-10g/con)/

VICB 2519-2308-C1 Thu hồi
Công ty TNHH Vina Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho cá tra và cá ba sa giai đoạn trên 500 g/con

VICB 0583-2308-C1 Thu hồi
HỘ KINH DOANH ĐẶNG VĂN ĐÌNH Sản Phẩm

Lợn thịt

VietGAP-CN-12-01-64-0001 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁI NGUYÊN Sản Phẩm

Bia VICCO-BA

FSI 2611-22-C1 Thu hồi
Công ty CP nông sản thực phẩm Hòa Bình Sản Phẩm

hủy, nhập thừa

hủy Thu hồi
Công ty TNHH AU TIME Việt Nam Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cho gà từ 22 ngày đến 43 ngày tuổi

VICB 2340-23-C1-E1 Thu hồi
Công ty TNHH AU TIME Việt Nam Sản Phẩm

Đậm đặc cho gà từ 01 ngày tuổi - xuất chuồng

VICB 2340-23-C1-E1 Thu hồi

Trang