[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI - VINECO VietG.A.P

Chôm chôm, Mít, Chuối, Bí đỏ, Dưa hấu, Củ khoai lang, Đu đủ

VietGAP-TT-13-02-75-0001 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN GALOVI VIỆT NAM Sản Phẩm

Hỗn hợp đặc biệt cho vịt, ngan đẻ

VICB 2227-2302-C1-A1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN GALOVI VIỆT NAM Sản Phẩm

Hỗn hợp cao cấp cho gà trắng (từ 1-15 ngày tuổi)

VICB 2227-2303-C1-A1 Thu hồi
Công ty TNHH Vina Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng bột, viên dùng cho heo thịt từ 15 kg đến xuất chuồng

VICB 0583.10-46 Thu hồi
CÔNG TY TNHH GUYOMARC'H -VCN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn thịt từ 20 kg – 40 kg

VICB 0562-23-C2-E2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH GUYOMARC'H -VCN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn thịt từ 20 – 50 kg

VICB 0562-23-C2-E2 Thu hồi
Công ty TNHH TIBA Sản Phẩm

Hỗn hợp cho heo thịt cao sản từ 30kg-60kg

VICB 1080-23-C2-A1 Thu hồi
CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÁ VIỆT Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá tra, cá ba sa ( giai đoạn từ 1,1g/con – 5g/con)/

VICB 2519-2308-C1 Thu hồi
CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÁ VIỆT Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, cá điêu hồng (giai đoạn cá nhỏ hơn 5g/con)/

VICB 2519-2308-C1 Thu hồi
CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÁ VIỆT Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, cá điêu hồng (giai đoạn từ 5,1 g/con-10g/con)/

VICB 2519-2308-C1 Thu hồi
CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÁ VIỆT Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, cá điêu hồng ( giai đoạn từ 10,1 g/con-20g/con)/

VICB 2519-2308-C1 Thu hồi
CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÁ VIỆT Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, cá điêu hồng ( giai đoạn từ 20,1 g/con-200g/con)/

VICB 2519-2308-C1 Thu hồi
CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÁ VIỆT Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, cá điêu hồng ( giai đoạn từ 200,1 g/con-500g/con)/

VICB 2519-2308-C1 Thu hồi
CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÁ VIỆT Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá tra, cá ba sa ( giai đoạn từ 5,1g/con – 20g/con)/

VICB 2519-2308-C1 Thu hồi
CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÁ VIỆT Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá tra, cá ba sa ( giai đoạn từ 20,1g/con – 200g/con)/

VICB 2519-2308-C1 Thu hồi
CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÁ VIỆT Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá tra, cá ba sa ( giai đoạn từ 200,1g/con – 500g/con)/

VICB 2519-2308-C1 Thu hồi
HỘ KINH DOANH ĐẶNG VĂN ĐÌNH Sản Phẩm

Lợn thịt

VietGAP-CN-12-01-64-0001 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁI NGUYÊN Sản Phẩm

Bia VICCO-BA

FSI 2611-22-C1 Thu hồi
Công ty CP nông sản thực phẩm Hòa Bình Sản Phẩm

hủy, nhập thừa

hủy Thu hồi
Công ty TNHH AU TIME Việt Nam Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cho gà từ 22 ngày đến 43 ngày tuổi

VICB 2340-23-C1-E1 Thu hồi

Trang