[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI - VINECO VietG.A.P

Củ khoai lang

VietGAP-TT-13-02-75-0001 Thu hồi
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HỒNG HUÂN ISO 9001:2008

- Sản xuất, gia công, chế biến gỗ, đồ gỗ, gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng
- Thi công công trình trang trí nội, ngoại thất

VICB 2064.1 Thu hồi
Công ty Cổ phần Bê Tông Lạng Sơn Sản Phẩm

Cát nghiền cho bê tông và vữa

VICB 1534.7-1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NEO Sản Phẩm

Hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 15-30kg

VICB 1717.10-12 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NEO Sản Phẩm

Hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 8-20kg

VICB 1717.10-13 Thu hồi
CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI ĐẶC KHU HOPE NGHỆ AN VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp thế hệ mới cho lợn nái chửa

VICB 2443.10-4 Thu hồi
CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI ĐẶC KHU HOPE NGHỆ AN VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp thế hệ mới cho lơn nái nuôi con

VICB 2443.10-5 Thu hồi
CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI ĐẶC KHU HOPE NGHỆ AN VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp thế hệ mới cho lợn siêu nạc từ 15 - 50kg

VICB 2443.10-6 Thu hồi
CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI ĐẶC KHU HOPE NGHỆ AN VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp thế hệ mới cho lợn nái hậu bị

VICB 2443.10-3 Thu hồi
Công Ty TNHH Vimark Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn nái chửa

VICB 1417.10-27 Thu hồi
Công Ty TNHH Vimark Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn nái nuôi con

VICB 1417.10-28 Thu hồi
Công Ty TNHH Vimark Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn thịt từ tập ăn đến 15kg

VICB 1417.10-29 Thu hồi
Công Ty TNHH Vimark Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan thịt 22 ngày tuổi đến xuất bán

VICB 1417.10-30 Thu hồi
CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI - VINECO VietG.A.P

Dưa hấu

VietGAP-TT-13-02-75-0001 Thu hồi
Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Tân Phát Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà màu nuôi công nghiệp từ 1–35 ngày tuổi/

VICB 1892.10-39 Thu hồi
Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Tân Phát Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho heo trang trại cao cấp từ 15 – 30 kg/

VICB 1892.10-40 Thu hồi
Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Tân Phát Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho heo siêu nạc từ 15 – 30 kg/

VICB 1892.10-41 Thu hồi
Công ty TNHH Dinh dưỡng động vật EH Hải phòng Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc cao cấp dùng cho gà thịt

VICB 0522-23-C2-E1 Thu hồi
Công ty TNHH Dinh dưỡng động vật EH Hải phòng Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc cao cấp dùng cho lợn con từ 5 kg đến xuất bán

VICB 0522-23-C2-E1 Thu hồi
Công ty TNHH Dinh dưỡng động vật EH Hải phòng Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc cao cấp dùng cho lợn con từ 5 kg đến xuất bán

VICB 0522-23-C2-E1 Thu hồi

Trang