[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
Công Ty TNHH Vimark Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn nái chửa

VICB 1417.10-27 Thu hồi
Công Ty TNHH Vimark Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn nái nuôi con

VICB 1417.10-28 Thu hồi
Công Ty TNHH Vimark Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn thịt từ tập ăn đến 15kg

VICB 1417.10-29 Thu hồi
Công Ty TNHH Vimark Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan thịt 22 ngày tuổi đến xuất bán

VICB 1417.10-30 Thu hồi
CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI - VINECO VietG.A.P

Dưa hấu

VietGAP-TT-13-02-75-0001 Thu hồi
Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Tân Phát Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà màu nuôi công nghiệp từ 1–35 ngày tuổi/

VICB 1892.10-39 Thu hồi
Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Tân Phát Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho heo trang trại cao cấp từ 15 – 30 kg/

VICB 1892.10-40 Thu hồi
Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Tân Phát Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho heo siêu nạc từ 15 – 30 kg/

VICB 1892.10-41 Thu hồi
Công ty TNHH Dinh dưỡng động vật EH Hải phòng Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc cao cấp dùng cho gà thịt

VICB 0522-23-C2-E1 Thu hồi
Công ty TNHH Dinh dưỡng động vật EH Hải phòng Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc cao cấp dùng cho lợn con từ 5 kg đến xuất bán

VICB 0522-23-C2-E1 Thu hồi
Công ty TNHH Dinh dưỡng động vật EH Hải phòng Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc cao cấp dùng cho lợn con từ 5 kg đến xuất bán

VICB 0522-23-C2-E1 Thu hồi
Công ty TNHH Dinh dưỡng động vật EH Hải phòng Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc cao cấp dùng cho lợn nái

VICB 0522-23-C2-E1 Thu hồi
Công ty TNHH Thương mại VIC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp viên cho heo tập ăn từ 7 ngày tuổi - 5 kg

VICB 0549-2304-C2-A3 Thu hồi
CÔNG TY TNHH TM-SX TRẠI VIỆT (VIETFARM) VietG.A.P

Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi lợn tại Việt Nam (VIETGAP)

VietGAP-CN-12-01-70-0009 Thu hồi
CÔNG TY CP ONEFEED VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn Hỗn hợp cho Gà lông màu nuôi công nghiệp từ 1 – 21 ngày tuổi

VICB 2293.10-08 Thu hồi
CÔNG TY CP ONEFEED VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn Hỗn hợp cho Gà lông màu nuôi công nghiệp từ 22 – 42 ngày tuổi

VICB 2293.10-09 Thu hồi
CÔNG TY CP ONEFEED VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn Hỗn hợp cho Gà lông màu nuôi công nghiệp 43 ngày tuổi – chờ xuất

VICB 2293.10-10 Thu hồi
CÔNG TY CP ONEFEED VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn Hỗn hợp cho Gà đẻ thương phẩm

VICB 2293.10-11 Thu hồi
CÔNG TY CP ONEFEED VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn Hỗn hợp cho Vịt con từ 1 – 21 ngày tuổi

VICB 2293.10-12 Thu hồi
CÔNG TY CP ONEFEED VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn Hỗn hợp cho Vịt thịt từ 22 ngày tuổi – vỗ béo

VICB 2293.10-13 Thu hồi

Trang