[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI NGHỆ AN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp - Circular Ncho heo nái mang thai

VCB 0797.10.8 (NA) Thu hồi
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI NGHỆ AN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà bố mẹ hướng thịt từ 6 đến 19 tuần tuổi

VCB 0797.10.63 (NA) Thu hồi
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI NGHỆ AN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo từ 15 kg đến 30 kg

VCB 0797.10.4 (NA) Thu hồi
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI NGHỆ AN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho heo con từ 8 kg đến 15 kg

VCB 0797.10.45 (NA) Thu hồi
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI NGHỆ AN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà bố mẹ hướng thịt từ 3 đến 6 tuần tuổi.

VCB 0797.10.62 (NA) Thu hồi
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI NGHỆ AN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo con từ 8 kg đến 15 kg

VCB 0797.10.3 (NA) Thu hồi
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI NGHỆ AN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà ta và gà lông màu trên 42 ngày tuổi đến 2 tuần trước khi xuất chuồng

VCB 0797.10.44 (NA) Thu hồi
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI NGHỆ AN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt từ 29 đến 42 ngày tuổi

VCB 0797.10.28 (NA) Thu hồi
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI NGHỆ AN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp đặc biệt cho heo con từ 7 ngày đến sau cai sữa 2 tuần

VCB 0797.10.2 (NA) Thu hồi
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI NGHỆ AN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà ta từ 1 đến 42 ngày tuổi

VCB 0797.10.55 (NA) Thu hồi
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI NGHỆ AN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt từ 15 đến 28 ngày tuổi.

VCB 0797.10.26 (NA) Thu hồi
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI NGHỆ AN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà ta và gà lông màu từ 21 đến 50 ngày tuổi

VCB 0797.10.31 (NA) Thu hồi
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI NGHỆ AN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt từ 1 đến 14 ngày tuổi

VCB 0797.10.24 (NA) Thu hồi
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI NGHỆ AN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà ta và gà lông màu từ 1 đến 42 ngày tuổi

VCB 0797.10.43 (NA) Thu hồi
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI NGHỆ AN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp đặc biệt cho heo con từ 8 kg đến 15kg

VCB 0797.10.6 (NA) Thu hồi
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI NGHỆ AN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho ngan và vịt đẻ từ 18 tuần tuổi trở lên

VCB 0797.10.53 (NA) Thu hồi
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI NGHỆ AN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp đặc biệt cho heo con từ 7 đến 35 ngày tuổi

VCB 0797.10.5 (NA) Thu hồi
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PROCONCO CẦN THƠ Điều kiện SX TĂCN

Chứng nhận Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại

VICB 1697.10 Thu hồi
CÔNG TY CP LỆ NINH Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn cai sữa từ 6 kg đến 20 kg

Thức ăn hỗn hợp cho lợn cai sữa từ 6 kg đến 20 kg Đình chỉ
CÔNG TY CP LỆ NINH Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn thịt từ 20 kg đến 60 kg

Thức ăn hỗn hợp cho lợn thịt từ 20 kg đến 60 kg Đình chỉ

Trang