[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
Công ty Cổ phần AD Green Sản Phẩm

Hỗn hợp dạng viên cho lợn siêu nạc từ 15 kg – 45 kg

VICB 2341-23-C1-E1 Thu hồi
Công ty Cổ phần AD Green Sản Phẩm

Đậm đặc cao đạm cho lợn từ tập ăn - xuất chuồng

VICB 2341-23-C1-E1 Thu hồi
Công ty Cổ phần AD Green Sản Phẩm

Đậm đặc cho lợn nái chửa và nuôi con

VICB 2341-23-C1-E1 Thu hồi
Công ty Cổ phần AD Green Sản Phẩm

Hỗn hợp dạng viên cho gà thịt từ 22 ngày tuổi đến 42 ngày tuổi

VICB 2341-23-C1-E1 Thu hồi
Công ty Cổ phần AD Green Sản Phẩm

Đậm đặc cho gà từ 01 ngày tuổi - xuất chuồng

VICB 2341-23-C1-E1 Thu hồi
CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VĨNH AN Sản Phẩm

Hỗn hợp cho gà siêu thịt từ 1 - 14 ngày tuổi

VICB 2335.10-8 Đình chỉ
CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VĨNH AN Sản Phẩm

Hỗn hợp cho gà siêu thịt từ 15 - 28 ngày tuổi

VICB 2335.10-9 Đình chỉ
CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VĨNH AN Sản Phẩm

Hỗn hợp cho gà siêu thịt từ 29 ngày tuổi - Xuất bán

VICB 2335.10-10 Đình chỉ
CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VĨNH AN Sản Phẩm

Hỗn hợp cao cấp cho gà đẻ siêu trứng

VICB 2335.10-11 Đình chỉ
CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VĨNH AN Sản Phẩm

Hỗn hợp cho gà lông màu từ 1 - 28 ngày tuổi

VICB 2335.10-12 Đình chỉ
CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VĨNH AN Sản Phẩm

Hỗn hợp cho gà lông màu từ 29 ngày tuổi - Xuất bán

VICB 2335.10-13 Đình chỉ
CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VĨNH AN Sản Phẩm

Hỗn hợp cho ngan, vịt thịt từ 1 - 21 ngày tuổi

VICB 2335.10-15 Đình chỉ
CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VĨNH AN Sản Phẩm

Hỗn hợp cho ngan, vịt thịt từ 22 ngày tuổi - Xuất bán

VICB 2335.10-16 Đình chỉ
CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VĨNH AN Sản Phẩm

Hỗn hợp đặc biệt cho ngan, vịt đẻ siêu trứng

VICB 2335.10-18 Đình chỉ
CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VĨNH AN Sản Phẩm

Hỗn hợp cho gà lông màu từ 1 ngày tuổi - Xuất bán

VICB 2335.10-14 Thu hồi
CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VĨNH AN Sản Phẩm

Hỗn hợp vỗ béo cho ngan, vịt thịt từ 22 ngày tuổi - Xuất bán

VICB 2335.10-17 Thu hồi
CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VĨNH AN Sản Phẩm

Hỗn hợp dành cho lợn con từ tập ăn đến 7kg

VICB 2335-2304-C1-A2 Thu hồi
HỢP TÁC XÃ RAU AN TOÀN VÂN HỘI XANH VietG.A.P

Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau muống, cà ghém

VietGAP-TT-13-02-26-0014 Thu hồi
CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI - VINECO VietG.A.P

Củ khoai lang

VietGAP-TT-13-02-75-0001 Thu hồi
CÔNG TY TNHH TM-SX TRẠI VIỆT (VIETFARM) VietG.A.P

Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho chăn nuôi lợn tại Việt Nam

VietGAP-CN-12-01-72-0005 Thu hồi

Trang