[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà ta, gà tàu, gà thả vườn từ 01 - 42 ngày tuổi

VICB 0666.10-14 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn tập ăn cho heo con từ 7 ngày tuổi đến 9 kg (viên, bột)

VICB 0666.10-1 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà ta, gà tàu, gà thả vườn từ 43 ngày tuổi - xuất bán

VICB 0666.10-15 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn tập ăn cho heo con từ 9 kg đến 20 kg (viên, bột)

VICB 0666.10-3 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà thịt từ 01 -21 ngày tuổi

VICB 0666.10-16 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt siêu nạc từ 20 kg đến 50 kg (viên, bột)

VICB 0666.10-5 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà thịt từ 22 ngày tuổi - xuất bán

VICB 0666.10-17 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp -sản phẩm cao cấp cho trang trại -heo từ 15 kg -45 kg

VICB 0666.10-6 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà ta, gà tàu từ 01 ngày tuổi - xuất bán

VICB 0666.10-18 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt siêu nạc từ 50 kg đến 70 kg (viên, bột)

VICB 0666.10-7 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà ta, gà tàu, gà vỗ béo

VICB 0666.10-19 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt siêu nạc từ 70 kg đến xuất chuồng (viên, bột)

VICB 0666.10-9 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo nái mang thai cao sản (viên, bột)

VICB 0666.10-11 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo nái nuôi con cao sản (viên, bột)

VICB 0666.10-12 Thu hồi
Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Đông Á Sản Phẩm

Hỗn hợp dạng viên cho vịt, ngan thịt (cho vịt chạy đồng, vỗ béo)

VICB 0766.10-19 Thu hồi
Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Đông Á Sản Phẩm

Hỗn hợp đặc biệt cho lợn thịt (từ 60 kg-xuất chuồng)

VICB 0766.10-18 Thu hồi
Công ty TNHH Minh Tuấn Sản Phẩm

Nước uống đóng chai

FSI 0043.10-C2 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI BÌNH MINH Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dung cho gà giống Lương Phượng từ 36 tuần đến loại thải

VICB 1916.10-30 Thu hồi
CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI - CHI NHÁNH HƯNG YÊN Điều kiện SX TĂCN

Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại

VICB 0587.10 Thu hồi
CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI - VINECO VietG.A.P

Đu đủ

VietGAP-TT-13-02-75-0001 Thu hồi

Trang