[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
CÔNG TY TNHH AUSTFEED BÌNH ĐỊNH Sản Phẩm

Hỗn hợp cho heo thịt từ 25 kg - 60 kg/ Completed feed for porkers from 25 kg - 60 kg

VICB 2374-23-C2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH AUSTFEED BÌNH ĐỊNH Sản Phẩm

Hỗn hợp cho heo từ 30 kg - xuất chuồng/ Completed feed for pigs from 30 kg - marketable size

VICB 2374-23-C2 Thu hồi
Công ty TNHH Thức ăn Chăn Nuôi Thành Đạt Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho vịt, ngan từ 29 ngày tuổi đến xuất bán/ Completed feed for ducks from 29 days old to marketable size

VICB 0701-23-C3 Thu hồi
CÔNG TY TNHH FAMILY AND FARM VietG.A.P

Xoài

VICB 3296.9-C1 Thu hồi
Công ty Cổ phần ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp gà đẻ thương phẩm 18 tuần tuổi trở lên

VICB 0721-23-C3-A Thu hồi
Công ty TNHH Thực phẩm dinh dưỡng Xuân An ISO 22000:2005

Sản xuất ngũ cốc uống liền

VICB 1599.2-C2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH INTERFLOUR ĐÀ NẴNG Sản Phẩm

09 sản phẩm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

VICB 2447-23-C2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH INTERFLOUR ĐÀ NẴNG Sản Phẩm

Bột mì IFV-AQ-28

VICB 2447-23-C2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH INTERFLOUR ĐÀ NẴNG Sản Phẩm

Bột mì IFV-AQ-30

VICB 2447-23-C2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH INTERFLOUR ĐÀ NẴNG Sản Phẩm

Bột mì IFV-AQ-32

VICB 2447-23-C2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH INTERFLOUR ĐÀ NẴNG Sản Phẩm

Bột mì IFV-AQ-34

VICB 2447-23-C2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH INTERFLOUR ĐÀ NẴNG Sản Phẩm

Bột mì IFV-AQ-36

VICB 2447-23-C2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH INTERFLOUR ĐÀ NẴNG Sản Phẩm

Bột mì IFV-AQ-38

VICB 2447-23-C2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH INTERFLOUR ĐÀ NẴNG Sản Phẩm

Bột mì IFV-AQ-40

VICB 2447-23-C2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH INTERFLOUR ĐÀ NẴNG Sản Phẩm

Bột mì IFV-FL3

VICB 2447-23-C2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH INTERFLOUR ĐÀ NẴNG Sản Phẩm

Cám Mì – POLLARD

VICB 2447-23-C2 Thu hồi
Công ty Cổ phần AMACCAO- Hà Nam Sản Phẩm

Ống cống bê tông cốt thép thoát nước

VICB 0851-6811-C2 Thu hồi
Công ty Cổ phần AMACCAO- Hà Nam Sản Phẩm

Ống cống bê tông cốt thép đúc sẵn

VICB 0851-6808-C2 Thu hồi
Công ty Cổ phần AMACCAO- Hà Nam Sản Phẩm

Bê tông dự ứng lực trước

VICB 0851-6807-C2 Thu hồi
Công ty CP Khử trùng Nam Việt Sản Phẩm

Thuốc trừ sâu Aba-navi 4.0EC

VICB 1688-38-C2 Thu hồi

Trang