[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
Công ty TNHH Liên Doanh Sao Vàng Việt - Úc Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn nái nuôi con/

VICB 2307.10-11 Thu hồi
Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Việt Đức Sản Phẩm

Hỗn hợp cho ngan, vịt thịt từ 22 ngày - xuất bán

VICB 2478.10-08 Thu hồi
Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Việt Đức Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho ngan, vịt thịt từ 1 - 21 ngày

VICB 2478.10-07 Thu hồi
Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Việt Đức Sản Phẩm

Hỗn hợp cho gà lông mầu từ 29 ngày - xuất bán

VICB 2478.10-06 Thu hồi
Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Việt Đức Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà trắng từ 1 -14 ngày

VICB 2478.10-05 Thu hồi
Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Việt Đức Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo trại từ 15 kg - 30 kg

VICB 2478.10-04 Thu hồi
Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Việt Đức Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt siêu nạc từ 15 kg - 30 kg

VICB 2478.10-03 Thu hồi
Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Việt Đức Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho heo thịt siêu nạc từ 12 kg - 30 kg

VICB 2478.10-02 Thu hồi
Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Việt Đức Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp đặc biệt cho heo con từ tập ăn - 15 kg

VICB 2478.10-01 Thu hồi
Công ty TNHH TACN đặc khu HOPE Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp thế hệ mới cho lợn từ 15 kg – 30 kg

VICB 0530-23-C3-A2 Thu hồi
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cho lợn choai (từ 15-30kg)

VICB 2067.10-2 Thu hồi
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cho lợn con tập ăn (Từ tập ăn - 15kg)

VICB 2067.10-1 Thu hồi
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cao cấp cho vịt, ngan đẻ

VICB 2067.10-15 Thu hồi
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cao cấp cho vịt, ngan thịt (từ 22 ngày tuổi - xuất chuồng)

VICB 2067.10-14 Thu hồi
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cao cấp cho vịt, ngan con (từ 1-21 ngày tuổi)

VICB 2067.10-13 Thu hồi
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cho vịt, ngan thịt (22 ngày tuổi - xuất chuồng)

VICB 2067.10-12 Thu hồi
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cho gà (1 ngày tuổi - xuất chuồng)

VICB 2067.10-11 Thu hồi
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cho gà thịt (29-XC)

VICB 2067.10-10 Thu hồi
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp mảnh cho gà thịt (1-28N)

VICB 2067.10-9 Thu hồi
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cho lợn từ 10kg-25kg

VICB 2067.10-8 Thu hồi

Trang