[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI- CN ĐỒNG NAI Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt đẻ trên 21 tuần tuổi

VICB 1723-23-C2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI- CN ĐỒNG NAI Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho heo thịt từ 15 kg đến 30 kg

VICB 1723-23-C2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI- CN ĐỒNG NAI Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho heo thịt từ 30 kg đến dưới 60 kg

VICB 1723-23-C2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI- CN ĐỒNG NAI Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho heo nái mang thai

VICB 1723-23-C2 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN PHÚ GIA Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt siêu thịt từ 1 đến 14 ngày tuổi

VICB 2497-23-C1-A5 Thu hồi
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT EH HÀ TÂY VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho gà thịt từ 22 – 42 ngày

VICB 1934-23-C2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT EH HÀ TÂY VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho gà thịt từ 22 – 42 ngày

VICB 1934-23-C2 Thu hồi
TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO NGUYỄN VĂN TÂM VietG.A.P

Lợn thịt, lợn nái

VietGAP-CN-12-01-75-0011 Đình chỉ
Hộ Chăn Nuôi Nguyễn Hữu Tám VietG.A.P

VietGAP-CN-12-01-94-0001 Đình chỉ
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Hỗn hợp dành cho vịt đẻ giống (từ 20 tuần đến loại)

VICB 1627-23-C2 Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho heo thịt từ 15 kg – 30 kg

VICB 1627-23-C2 Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt thịt siêu nạc vỗ béo từ 22 ngày tuổi đến xuất chuồng

VICB 1627-23-C2 Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành dành cho heo thịt từ 30 kg – 60 kg

VICB 1627-23-C2 Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho heo con từ tập ăn - 7 kg

VICB 1627-23-C2 Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn đặc biệt dành cho heo con tập ăn

VICB 1627-23-C2 Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho heo con từ 7 kg – 15 kg

VICB 1627-23-C2 Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc cho heo từ cai sữa đến xuất chuồng

VICB 1627-23-C2 Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho heo thịt từ 30 kg – 60 kg

VICB 1627-23-C2 Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho bò thịt, vỗ béo

VICB 1627-23-C2 Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho heo nái mang thai

VICB 1627-23-C2 Thu hồi

Trang