[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
DNTN Thức ăn Chăn nuôi Thành Lợi tỉnh Bình Dương

Thức ăn hỗn hợp dạng viên, bột dùng cho heo nái mang thai, chờ phối / Compound pellet, powder feed for pregnant sow

VCB 0764.10-12 Thu hồi
DNTN Thức ăn Chăn nuôi Thành Lợi tỉnh Bình Dương Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt đẻ / Compound pellet feed for egg-laying duck

VCB 0764.10-28 Thu hồi
DNTN Thức ăn Chăn nuôi Thành Lợi tỉnh Bình Dương

Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh, viên cho gà thịt từ 1 - 14 ngày tuổi / Compound flake, pellet for broiler from 1 to 14 days old

VCB 0764.10-13 Thu hồi
DNTN Thức ăn Chăn nuôi Thành Lợi tỉnh Bình Dương Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt đẻ / Compound pellet feed for egg-laying duck

VCB 0764.10-29 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VẠN THÀNH ISO 9001:2008

Thí nghiệm vật liệu xây dựng, cơ lý đất; Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Khảo sát địa chất; Giám sát thi công các công trình xây dựng thủy điện, giao thông, dân dụng và công nghiệp

VCB 0423 Thu hồi
Cty CP Giám định hàng hóa và hàng hải Quốc tế ISO 9001:2008

Dịch vụ Giám định Hàng hóa và Hàng hải Quốc tế

VCB 0593.1 Thu hồi
Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi G&H Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 15 đến 30 kg

VCB 0784.10.02 Thu hồi
Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi G&H Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 30 đến 60 kg

VCB 0784.10.03 Thu hồi
Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi G&H Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ trứng thương phẩm từ 18 tuần tuổi trở lên

VCB 0784.10.04 Thu hồi
Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi G&H Sản Phẩm

Thưc ăn chăn nuôi cho Gà, vịt, heo

VCB 0784.10 Thu hồi
Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi G&H Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo cai sữa tử 8kg đến 20 kg

VCB 0784.10.01 Thu hồi
Công ty TNHH SX Thương mại Hoàng Ngọc Sản Phẩm

Sản phẩm cửa sổ, của đi bằng uPVC

vcb 0846.7 Thu hồi
Công ty Cổ phần Công nghiệp và Phát triển Xây dựng Miền Bắc Sản Phẩm

Mũ an toàn công nghiệp nhãn hiệu VILACONA/ Industrial safty helmets trademark VILACONA

VCB 0651.7-1 Thu hồi
Trung tâm Kiểm định - Quy hoạch xây dựng Đắk Nông ISO 9001:2008

Thí nghiệm vật liệu xây dựng; Kiểm định chất lượng công trình; Tư vấn giám sát; Tư vấn thiết kế công trình; Tư vấn quản lý dự án

VCB 0533.1 Thu hồi
Công ty TNHH Nhóm Bằng Hữu TCVN 5603:2008 (CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003 - HACCP)

Sản xuất bột khoai mì

VICB 1005.4 Thu hồi

Trang