[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
Cty CP Thương mại Ngọc Thạch ISO 9001:2008

1. Sản xuất dây công cụ dụng cụ bảo hộ lao động-an toàn lao động, linh kiện lắp ráp hệ thống phòng cháy chữa cháy/
2. Kinh doanh hàng hóa, thiết bị kỹ thuật thuộc các lĩnh vực: phòng cháy chữa cháy, điện, cơ khí, đo lường thử nghiệm, công cụ dụng cụ an toàn lao động/
3. Thiết kế và thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống chống sét, đường dây và trạm điện

VCB 0496 Thu hồi
Cty CP ĐT&PTHT Thành An ISO 9001:2008

Thi công các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi.

VCB 0497 Thu hồi
Công ty TNHH NOVAGLORY ISO 9001:2008

Sản xuất, kinh doanh hóa mỹ phẩm; kinh doanh hóa chất

VICB 1456.1 Thu hồi
Công ty CP Thiết kế Tư vấn Xây dựng Cần Thơ ISO 9001:2008

Thí nghiệm cơ lý đất; thí nghiệm vật liệu xây dựng và kết cấu công trình; Kiểm định chất lượng công trình xây dựng

VICB 1480.1 Thu hồi
Phòng TN KD Công trình Las-XD 334 ISO 9001:2008

Thí nghiệm vật liệu xây dựng

VCB 1010356 Thu hồi
Cty CP Đầu tư và Công nghiệp Xây dựng INVECO ISO 9001:2008

Thí nghiệm vật liệu xây dựng

VCB 1010361 Thu hồi
Công ty CP Xây lắp Điện lực Sản Phẩm

Tủ điện đóng cắt và điều khiển hạ áp

Thu hồi
Công ty CP Xây lắp Điện lực Sản Phẩm

Tủ điện đóng cắt và điều khiển hạ áp
/ Low-voltage switchgear and controlgear assemblies

VCB 1010363.7 Thu hồi
Công ty CP Xây lắp Điện lực ISO 9001:2008

Sản xuất, mua bán vật tư thiết bị điện, cột điện

VCB 1010363 Thu hồi
DNTN Thức ăn Chăn nuôi Thành Lợi tỉnh Bình Dương

Thức ăn hỗn hợp dạng viên, bột dùng cho heo thịt từ 30kg đến xuất thịt / Compound pellet, powder feed for pig from 30kg to marketable size

VCB 0764.10-11 Thu hồi
DNTN Thức ăn Chăn nuôi Thành Lợi tỉnh Bình Dương Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt vỗ béo / Compound pellet feed for duck fattening

VCB 0764.10-27 Thu hồi
DNTN Thức ăn Chăn nuôi Thành Lợi tỉnh Bình Dương

Thức ăn hỗn hợp dạng viên, bột dùng cho heo nái mang thai, chờ phối / Compound pellet, powder feed for pregnant sow

VCB 0764.10-12 Thu hồi
DNTN Thức ăn Chăn nuôi Thành Lợi tỉnh Bình Dương Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt đẻ / Compound pellet feed for egg-laying duck

VCB 0764.10-28 Thu hồi
DNTN Thức ăn Chăn nuôi Thành Lợi tỉnh Bình Dương

Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh, viên cho gà thịt từ 1 - 14 ngày tuổi / Compound flake, pellet for broiler from 1 to 14 days old

VCB 0764.10-13 Thu hồi
DNTN Thức ăn Chăn nuôi Thành Lợi tỉnh Bình Dương Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt đẻ / Compound pellet feed for egg-laying duck

VCB 0764.10-29 Thu hồi
DNTN Thức ăn Chăn nuôi Thành Lợi tỉnh Bình Dương

Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh, viên cho gà thịt từ 15 - 28 ngày tuổi / Compound flake, pellet for broiler from 15 to 28 days old

VCB 0764.10-14 Thu hồi
DNTN Thức ăn Chăn nuôi Thành Lợi tỉnh Bình Dương

Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh, viên cho gà thịt từ 29 ngày tuổi - xuất thịt / Compound flake, pellet for broiler from 29 days old to marketable size

VCB 0764.10-15 Thu hồi
DNTN Thức ăn Chăn nuôi Thành Lợi tỉnh Bình Dương Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng bột, viên, mảnh cho gà hậu bị từ 6 đến 18 tuần tuổi / Compound powder, pellet, flake for pullet from 6 to 18 weeks old

VCB 0764.10-16 Thu hồi
DNTN Thức ăn Chăn nuôi Thành Lợi tỉnh Bình Dương Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng bột, viên, mảnh cho gà đẻ thương phẩm (lớn hơn 18 tuần tuổi) / Compound powder, pellet, flake feed for egg-laying chickens commercial (over 18 weeks old)

VCB 0764.10-17 Thu hồi
DNTN Thức ăn Chăn nuôi Thành Lợi tỉnh Bình Dương Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng bột, viên, mảnh cho gà đẻ thương phẩm (lớn hơn 18 tuần tuổi) / Compound powder, pellet, flake feed for egg-laying chickens commercial (over 18 weeks old)

VCB 0764.10-18 Thu hồi

Trang