[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
Công ty Cổ phần ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp gà con 1 - 28 ngày tuổi

0721-23-C3-A Thu hồi
Công ty Cổ phần ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp vịt, ngan thịt siêu thịt 22 ngày tuổi – xuất chuồng

0721-23-C3-A Thu hồi
Công ty Cổ phần ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc heo cai sữa đến xuất chuồng

0721-23-C3-A Thu hồi
CƠ SỞ CHĂN NUÔI GIA SÚC TẬP TRUNG TRẦN CAO TOÁN VietG.A.P

Lợn thịt

VIETGAP-CN-01-12-70-0019 Thu hồi
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM VietG.A.P

Gà thịt, lợn thịt

VIETGAP-CN-01-12-77-0002 (P1) Thu hồi
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN USFEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt đẻ

VICB 2800-23-C1-E2-A Thu hồi
CÔNG TY TNHH THIÊN HÀ SHIDAX ISO 22000:2018

Sản xuất, Phục vụ suất ăn công nghiệp

VICB 0727.2-C2-T Thu hồi
CÔNG TY TNHH VIỆT TRƯỜNG ISO 22000:2018

Sản xuất bột cá

VICB 3008.2-C1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH MTV SX- TM-DV QUÂN THIÊN PHÁT Sản Phẩm

Phân bón Quân Thiên Phát Lucky

VICB 1146-31-C3 Thu hồi
CÔNG TY TNHH MTV SX- TM-DV QUÂN THIÊN PHÁT Sản Phẩm

Phân bón Quân Thiên Phát LOYAL

VICB 1146-31-C3 Thu hồi
CÔNG TY TNHH MTV SX- TM-DV QUÂN THIÊN PHÁT Sản Phẩm

Phân bón Quân Thiên Phát POWER

VICB 1146-31-C3 Thu hồi
Công ty TNHH Thương mại Tân Nhất Hương ISO 22000:2018

Sản xuất đế tart

VICB 2485.2-C2-T1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP E.H VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho vịt thịt từ 01 ngày – 21 ngày

VICB 0544-23-C3-A Thu hồi
CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP E.H VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho vịt thịt từ 22 ngày – 42 ngày

VICB 0544-23-C3-A Thu hồi
CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP E.H VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho vịt thịt từ sau 43 ngày – xuất chuồng

VICB 0544-23-C3-A Thu hồi
Công ty TNHH Syngenta Việt Nam Sản Phẩm

Thuốc trừ sâu Voliam Targo 063SC

VICB 1498-38-C2-A Thu hồi
CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP SẠCH PHÚ HIỆP VietG.A.P

Lợn thịt

VIETGAP-CN-01-12-51-0003 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH HƯƠNG HOÀNG Điều kiện SX TĂCN

Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại

VICB 3286.10-C1 Đình chỉ
Công ty TNHH Thực phẩm dinh dưỡng Xuân An ISO 22000:2005

Đóng gói yến mạch, hạt chia và hạt Quinoa

VICB 1599.2-C2-E Thu hồi
Công ty TNHH Sinh Học Điều kiện SX TĂCN

Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại

VICB 3283.10-C1 Thu hồi

Trang