[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI NGHỆ AN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà ta và gà lông màu từ 1 đến 42 ngày tuổi

VCB 0797.10.43 (NA) Thu hồi
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI NGHỆ AN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp đặc biệt cho heo con từ 8 kg đến 15kg

VCB 0797.10.6 (NA) Thu hồi
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI NGHỆ AN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho ngan và vịt đẻ từ 18 tuần tuổi trở lên

VCB 0797.10.53 (NA) Thu hồi
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI NGHỆ AN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp đặc biệt cho heo con từ 7 đến 35 ngày tuổi

VCB 0797.10.5 (NA) Thu hồi
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI NGHỆ AN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho ngan và vịt thịt từ 29 ngày tuổi đến xuất chuồng

VCB 0797.10.38 (NA) Thu hồi
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI NGHỆ AN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo nái mang thai

VCB 0797.10.20 (NA) Thu hồi
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI NGHỆ AN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho ngan và vịt con từ 1 đến 28 ngày tuổi

VCB 0797.10.29 (NA) Thu hồi
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI NGHỆ AN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 40 kg đến xuất chuồng

VCB 0797.10.19 (NA) Thu hồi
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI NGHỆ AN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho ngan và vịt con từ 1 đến 28 ngày tuổi

VCB 0797.10.36 (NA) Thu hồi
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI NGHỆ AN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 20 kg đến 40 kg

VCB 0797.10.11 (NA) Thu hồi
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI NGHỆ AN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho ngan và vịt con từ 1 đến 7 ngày tuổi

VICB 0797.10-61 (NA) Thu hồi
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI NGHỆ AN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 70 kg đến 120 kg

VCB 0797.10.52 (NA) Thu hồi
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PROCONCO CẦN THƠ Điều kiện SX TĂCN

Chứng nhận Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại

VICB 1697.10 Thu hồi
CÔNG TY TNHH D&J CHEMICAL INDUSTRAL (VN) ISO 9001:2015

Sản xuất các sản phẩm nhựa (màu) và các chất phụ gia khác phục vụ ngành cao su; Gia công phối màu theo đơn đặt hàng

VICB 2304.1-C1-T1 Đình chỉ
CÔNG TYTNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH THUẬN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên gà thịt lông màu từ 42 ngày đến xuất chuồng/ Mixed feeds pellets for broiler feather color over 42 days old

VCB 0560.10.6 Thu hồi
CÔNG TYTNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH THUẬN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà hậu bị từ 08 tuần đến 12 tuần tuổi/ Mixed feeds piece for reserve chickens from 08 to 12 weeks old

VCB 0560.10.8 Thu hồi
CÔNG TY TNHH TONGWEI HÒA BÌNH Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho lợn siêu nạc từ 30 kg - 60 kg

VICB 2471-23-C1-A3 Thu hồi
CÔNG TY TNHH INNOVATION THAI FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo con tập ăn đến 8 kg

VICB 2520-23-C1-A3 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH INNOVATION THAI FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo con cai sữa 8 kg -20 kg

VICB 2520-23-C1-A3 Đình chỉ
CÔNG TY CP THỨC ĂN CHĂN NUÔI VINA - HÀ NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho lợn thịt siêu nạc (từ 50 kg – xuất chuồng)

VICB 2773-23-C1-A2 Thu hồi

Trang