[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI BÌNH MINH Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dung cho gà giống Lương Phượng từ 36 tuần đến loại thải

VICB 1916.10-30 Thu hồi
CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI - VINECO VietG.A.P

Đu đủ

VietGAP-TT-13-02-75-0001 Thu hồi
CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI - VINECO VietG.A.P

Chôm chôm, Mít, Chuối, Bí đỏ, Dưa hấu, Củ khoai lang, Đu đủ

VietGAP-TT-13-02-75-0001 Thu hồi
Công ty TNHH Vina Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng bột, viên dùng cho heo thịt từ 15 kg đến xuất chuồng

VICB 0583.10-46 Thu hồi
CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÁ VIỆT Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá tra, cá ba sa ( giai đoạn từ 5,1g/con – 20g/con)/

VICB 2519-2308-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÁ VIỆT Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá tra, cá ba sa ( giai đoạn từ 20,1g/con – 200g/con)/

VICB 2519-2308-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÁ VIỆT Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá tra, cá ba sa ( giai đoạn từ 200,1g/con – 500g/con)/

VICB 2519-2308-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÁ VIỆT Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá tra, cá ba sa ( giai đoạn từ 1,1g/con – 5g/con)/

VICB 2519-2308-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÁ VIỆT Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, cá điêu hồng (giai đoạn cá nhỏ hơn 5g/con)/

VICB 2519-2308-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÁ VIỆT Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, cá điêu hồng (giai đoạn từ 5,1 g/con-10g/con)/

VICB 2519-2308-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÁ VIỆT Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, cá điêu hồng ( giai đoạn từ 10,1 g/con-20g/con)/

VICB 2519-2308-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÁ VIỆT Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, cá điêu hồng ( giai đoạn từ 20,1 g/con-200g/con)/

VICB 2519-2308-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÁ VIỆT Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, cá điêu hồng ( giai đoạn từ 200,1 g/con-500g/con)/

VICB 2519-2308-C1 Đình chỉ
Công ty CP nông sản thực phẩm Hòa Bình Sản Phẩm

hủy, nhập thừa

hủy Thu hồi
Công ty TNHH AU TIME Việt Nam Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cho gà từ 22 ngày đến 43 ngày tuổi

VICB 2340-23-C1-E1 Thu hồi
Công ty TNHH AU TIME Việt Nam Sản Phẩm

Đậm đặc cho gà từ 01 ngày tuổi - xuất chuồng

VICB 2340-23-C1-E1 Thu hồi
Công ty TNHH AU TIME Việt Nam Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cho lợn áp siêu từ 20 kg đến 50 kg

VICB 2340-23-C1-E1 Thu hồi
Công ty TNHH AU TIME Việt Nam Sản Phẩm

Đậm đặc cao đạm cho lợn thịt từ tập ăn - xuất chuồng

VICB 2340-23-C1-E1 Thu hồi
Công ty TNHH AU TIME Việt Nam Sản Phẩm

Đậm đặc cho lợn nái chửa và nái nuôi con

VICB 2340-23-C1-E1 Thu hồi
Công ty Cổ phần AD Green Sản Phẩm

Hỗn hợp dạng viên cho ngan, vịt siêu thịt từ 21 ngày tuổi đến XB

VICB 2341-23-C1-E1 Thu hồi

Trang