[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
Công ty TNHH Vina Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho heo siêu nạc từ 12 kg đến 25 kg

VICB 0583-23-C3-A1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỨC ĂN CHĂN NUÔI THÁI BÌNH DƯƠNG Sản Phẩm

Hỗn hợp dùng cho heo thịt siêu nạc (từ 20 kg - 40 kg)

VICB 2249-23-C2-A1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỨC ĂN CHĂN NUÔI THÁI BÌNH DƯƠNG Sản Phẩm

Đậm đặc cao cấp cho heo (từ 5 kg đến xuất bán)

VICB 2249-23-C2-A1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH TACN VÀ NÔNG NGHIỆP EH VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho gà lông màu từ 0-30 ngày

VICB 1966-23-C2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH TACN VÀ NÔNG NGHIỆP EH VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho gà lông màu từ 30-60 ngày

VICB 1966-23-C2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH TACN VÀ NÔNG NGHIỆP EH VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho gà lông màu sau 60 ngày

VICB 1966-23-C2 Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho gà đẻ thương phẩm (từ 18 tuần tuổi trở lên)/

VICB 1627-23-C2-A1 Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho gà lông màu (từ 1 ngày tuổi - xuất chuồng)

VICB 1627-23-C2-A1 Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho heo vỗ béo từ 60 kg – xuất chuồng

VICB 1627-23-C2-A1 Thu hồi
Công Ty TNHH Vimark Sản Phẩm

Hỗn hợp dùng cho lợn thịt siêu nạc từ 12 đến 40 kg

VICB 1417-23-C2 Thu hồi
Công Ty TNHH Vimark Sản Phẩm

Hỗn hợp đặc biệt dùng cho lợn thịt từ 15 kg -30 kg

VICB 1417-23-C2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN THÀNH Sản Phẩm

Thuốc bảo vệ thực vật TANTHANH-OC 760WP

VICB 2021-38-C1-T1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN THÀNH Sản Phẩm

Thuốc bảo vệ thực vật OCCA 15WP

VICB 2021-38-C1-T1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN THÀNH Sản Phẩm

Thuốc bảo vệ thực vật TAGINON 95WP

VICB 2021-38-C1-T1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN THÀNH Sản Phẩm

Thuốc bảo vệ thực vật TORE 40SC

VICB 2021-38-C1-T1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN THÀNH Sản Phẩm

Thuốc bảo vệ thực vật TT ATANIL 250WP

VICB 2021-38-C1-T1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN THÀNH Sản Phẩm

Thuốc bảo vệ thực vật TERIN 50EC

VICB 2021-38-C1-T1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN THÀNH Sản Phẩm

Thuốc bảo vệ thực vật CLEANCO 500EC

VICB 2021-38-C1-T1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN THÀNH Sản Phẩm

Thuốc bảo vệ thực vật TT SHAKE 455SC

VICB 2021-38-C1-T1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN THÀNH Sản Phẩm

Thuốc bảo vệ thực vật VALUDANT 250SC

VICB 2021-38-C1-T1 Thu hồi

Trang