[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
CÔNG TY TNHH MTV CONTI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp đạm sữa cho lợn con (Từ 5 ngày tuổi - 10 kg)/ Completed feed for piglets (from 5 days old - 10 kg)

VICB 2498-23-C2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH MTV CONTI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn con (Từ 7 ngày - 25 kg)/ Completed feed for piglets (from 7 days old - 25 kg)

VICB 2498-23-C2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH MTV CONTI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn (Từ 15 kg - 30 kg)/ Completed feed for pigs (from 15 kg - 30 kg)

VICB 2498-23-C2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH MTV CONTI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn (Từ 30 - 50 kg)/ Completed feed for pigs (from 30 - 50 kg)

VICB 2498-23-C2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH MTV CONTI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn con (Từ 7 kg đến 15 kg)/ Pellet completed feed for piglets (from 7 kg to 15 kg)

VICB 2498-23-C2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH MTV CONTI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn siêu (Từ 12 - 30 kg)/ Completed feed for pigs (from 12 - 30 kg)

VICB 2498-23-C2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH MTV CONTI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn siêu (Từ 10 - 25 kg)/ Completed feed for pigs (from 10 - 25 kg)

VICB 2498-23-C2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH MTV CONTI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp chuyên úm gà con (Từ 1 đến 14 ngày tuổi )/ Completed feed for chicks from (from 1 to 14 days old)

VICB 2498-23-C2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH MTV CONTI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp gà con (Từ 1 đến 28 ngày tuổi)/ Completed feed for chicks from (from 1 to 28 days old)

VICB 2498-23-C2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH MTV CONTI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp gà thịt (Từ 29 đến 56 ngày tuổi)/ Completed feed for broilers (from 29 to 56 days old)

VICB 2498-23-C2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH MTV CONTI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp gà thịt (Từ 57 ngày tuổi đến xuất bán)/ Completed feed for broilers (from 57 days old to marketable size)

VICB 2498-23-C2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH MTV CONTI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp gà con siêu thịt (Từ 1 đến 14 ngày tuổi)/ Completed feed for super-meat chicks (from 1 to 14 days old)

VICB 2498-23-C2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH POSCO INTERNATIONAL VIỆT NAM- CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho gà trắng siêu thịt 1 - 14 ngày tuổi/ Completed feed for super-meat white chickens from 1 - 14 days old

VICB 3384-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY CP DINH DƯỠNG ECOFEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt, ngan siêu thịt từ 01 - 21 ngày tuổi/ Pellet completed feed for super-meat ducks from 01 - 21 days

VICB 2421-23-C2 Thu hồi
CÔNG TY CP DINH DƯỠNG ECOFEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp đặc biệt dạng viên cho heo thịt từ 31 kg đến xuất chuồng/ Pellet completed feed for porkers from 31 kg to marketable size

VICB 2421-23-C2 Thu hồi
Công ty TNHH Tư vấn KH và CN KIS ISO 9001:2015

Cung cấp dịch vụ đào tạo và tư vấn các hệ thống quản lý: ISO 9001; ISO 14001; ISO 22000; HACCP; GMP; ISO/IEC 17025

VICB 0011.1-C5 Thu hồi
CHI NHÁNH CTY TNHH PHƯƠNG VŨ Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt thịt từ 1 ngày tuổi đến 21 ngày tuổi

VICB 2787-23-C1-A Thu hồi
CHI NHÁNH CTY TNHH PHƯƠNG VŨ Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt thịt từ 22 ngày tuổi đến xuất bán

VICB 2787-23-C1-A Thu hồi
CHI NHÁNH CTY TNHH PHƯƠNG VŨ Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt từ 1 ngày tuổi đến 21 ngày tuổi

VICB 2787-23-C1-A Thu hồi
CHI NHÁNH CTY TNHH PHƯƠNG VŨ Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt từ 22 ngày tuổi đến xuất bán

VICB 2787-23-C1-A Thu hồi

Trang