[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
DNTN Thức ăn Chăn nuôi Thành Lợi tỉnh Bình Dương Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh, viên cho gà ăn dặm / Compound flake, pellet feed for chiken

VCB 0764.10-22 Thu hồi
DNTN Thức ăn Chăn nuôi Thành Lợi tỉnh Bình Dương

Thức ăn hỗn hợp dạng viên, bột dùng cho heo thịt siêu thịt từ 30kg đến xuất thịt / Compound pellet, powder feed for super lean pig from 15kg to 30kg

VCB 0764.10-5 Thu hồi
DNTN Thức ăn Chăn nuôi Thành Lợi tỉnh Bình Dương Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt con từ 01 đến 21 ngày tuổi / Compound pellet feed for duck from 01 to 21 days old

VCB 0764.10-23 Thu hồi
DNTN Thức ăn Chăn nuôi Thành Lợi tỉnh Bình Dương

Thức ăn hỗn hợp dạng viên, bột dùng cho heo nái mang thai, chờ phối / Compound pellet, powder feed for pregnant sow

VCB 0764.10-6 Thu hồi
DNTN Thức ăn Chăn nuôi Thành Lợi tỉnh Bình Dương Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt con từ 01 đến 21 ngày tuổi / Compound pellet feed for duck from 01 to 21 days old

VCB 0764.10-24 Thu hồi
DNTN Thức ăn Chăn nuôi Thành Lợi tỉnh Bình Dương

Thức ăn hỗn hợp dạng viên, bột dùng cho heo nái tiết sữa nuôi con / Compound pellet, powder feed for lactating sow

VCB 0764.10-7 Thu hồi
DNTN Thức ăn Chăn nuôi Thành Lợi tỉnh Bình Dương Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt thịt từ 22 ngày tuổi đến xuất thịt / Compound pellet feed for duck from 22 days old to marketable size

VCB 0764.10-25 Thu hồi
DNTN Thức ăn Chăn nuôi Thành Lợi tỉnh Bình Dương

Thức ăn hỗn hợp dạng viên, bột dùng cho heo thịt từ 30kg đến xuất thịt / Compound pellet, powder feed for pig from 30kg to marketable size

VCB 0764.10-10 Thu hồi
DNTN Thức ăn Chăn nuôi Thành Lợi tỉnh Bình Dương Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt thịt từ 1 ngày tuổi đến xuất thịt / Compound pellet feed for duck from 1 day old to marketable size

VCB 0764.10-26 Thu hồi
DNTN Thức ăn Chăn nuôi Thành Lợi tỉnh Bình Dương

Thức ăn hỗn hợp dạng viên, bột dùng cho heo thịt từ 30kg đến xuất thịt / Compound pellet, powder feed for pig from 30kg to marketable size

VCB 0764.10-11 Thu hồi
DNTN Thức ăn Chăn nuôi Thành Lợi tỉnh Bình Dương Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt vỗ béo / Compound pellet feed for duck fattening

VCB 0764.10-27 Thu hồi
DNTN Thức ăn Chăn nuôi Thành Lợi tỉnh Bình Dương

Thức ăn hỗn hợp dạng viên, bột dùng cho heo nái mang thai, chờ phối / Compound pellet, powder feed for pregnant sow

VCB 0764.10-12 Thu hồi
DNTN Thức ăn Chăn nuôi Thành Lợi tỉnh Bình Dương Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt đẻ / Compound pellet feed for egg-laying duck

VCB 0764.10-28 Thu hồi
DNTN Thức ăn Chăn nuôi Thành Lợi tỉnh Bình Dương

Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh, viên cho gà thịt từ 1 - 14 ngày tuổi / Compound flake, pellet for broiler from 1 to 14 days old

VCB 0764.10-13 Thu hồi
DNTN Thức ăn Chăn nuôi Thành Lợi tỉnh Bình Dương Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt đẻ / Compound pellet feed for egg-laying duck

VCB 0764.10-29 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VẠN THÀNH ISO 9001:2008

Thí nghiệm vật liệu xây dựng, cơ lý đất; Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Khảo sát địa chất; Giám sát thi công các công trình xây dựng thủy điện, giao thông, dân dụng và công nghiệp

VCB 0423 Thu hồi
Cty CP Giám định hàng hóa và hàng hải Quốc tế ISO 9001:2008

Dịch vụ Giám định Hàng hóa và Hàng hải Quốc tế

VCB 0593.1 Thu hồi
Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi G&H Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 15 đến 30 kg

VCB 0784.10.02 Thu hồi
Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi G&H Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 30 đến 60 kg

VCB 0784.10.03 Thu hồi
Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi G&H Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ trứng thương phẩm từ 18 tuần tuổi trở lên

VCB 0784.10.04 Thu hồi

Trang