[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
CÔNG TYTNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH THUẬN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà hậu bị từ 08 tuần đến 12 tuần tuổi/ Mixed feeds piece for reserve chickens from 08 to 12 weeks old

VCB 0560.10.8 Thu hồi
CÔNG TYTNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH THUẬN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên gà thịt lông màu từ 42 ngày đến xuất chuồng/ Mixed feeds pellets for broiler feather color over 42 days old

VCB 0560.10.6 Thu hồi
CÔNG TY TNHH TONGWEI HÒA BÌNH Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho lợn siêu nạc từ 30 kg - 60 kg

VICB 2471-23-C1-A3 Thu hồi
CÔNG TY CP THỨC ĂN CHĂN NUÔI VINA - HÀ NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho lợn thịt siêu nạc (từ 50 kg – xuất chuồng)

VICB 2773-23-C1-A2 Thu hồi
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN USFEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 20 đến 70 kg

VICB 2800-23-C1-A2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI- CN ĐỒNG NAI Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt đẻ trên 21 tuần tuổi

VICB 1723-23-C2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI- CN ĐỒNG NAI Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho heo thịt từ 15 kg đến 30 kg

VICB 1723-23-C2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI- CN ĐỒNG NAI Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho heo thịt từ 30 kg đến dưới 60 kg

VICB 1723-23-C2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI- CN ĐỒNG NAI Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho heo nái mang thai

VICB 1723-23-C2 Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho gà thịt từ 42 ngày tuổi đến xuất chuồng

VICB 1627-23-C2 Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Hỗn hợp dành cho heo nái mang thai (từ khi phối giống đến 90 ngày)

VICB 1627-23-C2 Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho gà lông màu từ 28 ngày tuổi - xuất chuồng

VICB 1627-23-C2 Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dành cho heo thịt siêu nạc từ 12 kg đến 25 kg

VICB 1627-23-C2 Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt đẻ

VICB 1627-23-C2 Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho heo từ 15 kg - 30 kg

VICB 1627-23-C2 Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt con từ 1 – 3 tuần tuổi

VICB 1627-23-C2 Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dành cho heo thịt siêu nạc từ 15 kg – 30 kg

VICB 1627-23-C2 Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt thịt từ 3 - 6 tuần tuổi

VICB 1627-23-C2 Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho heo thịt từ 15 kg – 30 kg

VICB 1627-23-C2 Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt đẻ thương phẩm

VICB 1627-23-C2 Thu hồi

Trang