[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cho lợn con tập ăn (Từ tập ăn - 15kg)

VICB 2067.10-1 Đình chỉ
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cao cấp cho vịt, ngan đẻ

VICB 2067.10-15 Đình chỉ
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cao cấp cho vịt, ngan thịt (từ 22 ngày tuổi - xuất chuồng)

VICB 2067.10-14 Đình chỉ
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cao cấp cho vịt, ngan con (từ 1-21 ngày tuổi)

VICB 2067.10-13 Đình chỉ
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cho vịt, ngan thịt (22 ngày tuổi - xuất chuồng)

VICB 2067.10-12 Đình chỉ
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cho gà (1 ngày tuổi - xuất chuồng)

VICB 2067.10-11 Đình chỉ
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cho gà thịt (29-XC)

VICB 2067.10-10 Đình chỉ
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp mảnh cho gà thịt (1-28N)

VICB 2067.10-9 Đình chỉ
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cho lợn từ 10kg-25kg

VICB 2067.10-8 Đình chỉ
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cho lợn nái nuôi con

VICB 2067.10-7 Đình chỉ
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cho lợn nái mang thai

VICB 2067.10-6 Đình chỉ
HỢP TÁC XÃ RAU AN TOÀN VÂN HỘI XANH VietG.A.P

Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho: rau muống, cà ghém, rau cải, cà chua, đậu đỗ

VietGAP-TT-13-02-26-0014 Thu hồi
Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo siêu thịt giai đoạn từ 15 kg – 30 kg

VICB 0781-23-C2-A4 Thu hồi
Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo siêu thịt từ 15 kg – 30 kg

VICB 0781-23-C2-A4 Thu hồi
Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc cho heo nái giai đoạn mang thai và nuôi con

VICB 0781-23-C2-A4 Thu hồi
Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc cho heo nái mang thai và nuôi con

VICB 0781-23-C2-A4 Thu hồi
Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt nuôi công nghiệp giai đoạn từ 01 - 28 ngày tuổi

VICB 0781-23-C2-A4 Thu hồi
Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt nuôi công nghiệp từ 01 - 28 ngày tuổi

VICB 0781-23-C2-A4 Thu hồi
Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà ta hướng thịt giai đoạn từ 01 - 28 ngày tuổi

VICB 0781-23-C2-A4 Thu hồi
Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà ta hướng thịt từ 01 - 28 ngày tuổi

VICB 0781-23-C2-A4 Thu hồi

Trang