[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
Công ty TNHH Nagu Việt Nam Sản Phẩm

Phân hữu cơ AGWELL

VICB 3073.10/25 Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho heo thịt siêu nạc từ 15 kg - 30 kg

VICB 1627-23-C2-A Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho bò thịt, vỗ béo

VICB 1627-23-C2-A Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho gà lông màu (từ 1 ngày tuổi - xuất chuồng)

VICB 1627-23-C2-A Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt con từ 1 - 3 tuần tuổi

VICB 1627-23-C2-A Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt thịt từ 3 - 6 tuần tuổi

VICB 1627-23-C2-A Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt đẻ thương phẩm

VICB 1627-23-C2-A Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Hỗn hợp dành cho vịt đẻ giống (từ 20 tuần đến loại)

VICB 1627-23-C2-A Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt thịt siêu nạc vỗ béo từ 22 ngày tuổi đến xuất chuồng

VICB 1627-23-C2-A Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho heo thịt siêu nạc từ 30 kg - 60 kg

VICB 1627-23-C2-A Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho heo vỗ béo từ 60 kg - xuất chuồng

VICB 1627-23-C2-A Thu hồi
CÔNG TY CP BẢO NÔNG VIỆT Sản Phẩm

Thuốc trừ bệnh Bn-azopro 35SC

VICB 1701-38-C1-A Thu hồi
CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà con giống siêu trứng từ 0 đến 6 tuần tuổi

VICB 2822-23-C1-A6 Thu hồi
CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà hậu bị siêu trứng từ 6 đến 18 tuần tuổi

VICB 2822-23-C1-A6 Thu hồi
CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Sản Phẩm

Thức ăn cao cấp hỗn hợp dạng viên cho heo con siêu thịt từ 1 đến 8 kg

VICB 2822-23-C1-A4 Thu hồi
Doanh nghiệp Tư nhân Chế biến thức ăn gia súc Phú Lợi Sản Phẩm

Thức ăn tinh hỗn hợp dạng bột, viên dùng cho bò thịt

VICB 0598-23-C3 Thu hồi
CÔNG TY TNHH DU PONT VIỆT NAM Sản Phẩm

Thuốc trừ sâu DuPontTM Prevathon® 35WG

VICB 1578-38-C2-A1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH THỨC ĂN GIA SÚC LÁI THIÊU CHI NHÁNH ĐỒNG NAI Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dùng cho heo từ 40 kg đến 60 kg (dạng bột, viên)

VICB 2914-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH THỨC ĂN GIA SÚC LÁI THIÊU CHI NHÁNH ĐỒNG NAI Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dùng cho heo hậu bị, nái mang thai (dạng bột, viên)

VICB 2914-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH THỨC ĂN GIA SÚC LÁI THIÊU CHI NHÁNH ĐỒNG NAI Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dùng cho gà thả vườn từ 01 ngày đến 21 ngày (dạng bột, viên, mảnh)

VICB 2914-23-C1 Thu hồi

Trang