[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
Công ty TNHH NOR FEED VIỆT NAM Sản Phẩm

Norponin Opti

VICB 3505.10/49 Thu hồi
CÔNG TY TNHH VIRBAC VIỆT NAM Sản Phẩm

MAXFLOR 10% PSP

VICB 2769.10-A2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH VIRBAC VIỆT NAM Sản Phẩm

AVICOC

VICB 2769.10-A2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH VIRBAC VIỆT NAM Sản Phẩm

OXOMID 20

VICB 2769.10-A2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH VIRBAC VIỆT NAM Sản Phẩm

MAXFLOR PREMIX

VICB 2769.10-A2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH VIRBAC VIỆT NAM Sản Phẩm

TOLTRAZURIL 5%

VICB 2769.10-A2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH VIRBAC VIỆT NAM Sản Phẩm

TRI-ALPLUCINE

VICB 2769.10-A2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH VICFARM VIETNAM VietG.A.P trồng trọt

Dưa lê

VICB 3649.9-A Thu hồi
Công ty TNHH Thương mại Tân Nhất Hương ISO 22000:2018

Sản xuất đế tart

VICB 2485.2-C2-T2 Thu hồi
Chi nhánh Công Ty TNHH Sơn Hải Vĩnh Long ISO 22000:2018

Sản xuất và kinh doanh các loại kẹo (Kẹo đậu phộng; Kẹo hạt điều; Kẹo mè trắng; Kẹo mè đen; Kẹo Bơ đậu phộng; Kẹo Bơ hạt điều; Kẹo gạo lứt; Cốm nếp hạt điều)

VICB 1261.2-R2 Đình chỉ
Công ty Cổ phần Bê Tông Lạng Sơn Ống bê tông cốt thép thoát nước TCVN 9113:2012

Ống cống bê tông cốt thép thoát nước

VICB 1534.7-A1-R1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANT FARM ISO 22000:2018

Sơ chế và bảo quản Thanh long

VICB 3573.2-A-T Thu hồi
CÔNG TY TNHH GIA VỊ DOISPICE ISO 22000:2018

Sản xuất các sản phẩm hạt gia vị (dổi, mắc khén, màng tang)

VICB 3544.2-A Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN SEN TA NHẬT BẢN Sản Phẩm

Phân amoni polyphosphat (APP) - Phân APP SENTA 02

VICB 3071.10-A2 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN SEN TA NHẬT BẢN Sản Phẩm

Phân magie nittrat - Phân Magie nitrat SENTA 07

VICB 3071.10-A2 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI POSCO'S HÀN QUỐC (PFC) Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho cá có vảy (từ 10gr đến 200gr)/ Compound feed for scales fish (from 10gr to 200gr)

VICB 3213.10-A2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI POSCO'S HÀN QUỐC (PFC) Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho cá có vảy (từ 200gr đến 500gr)/ Compound feed for scales fish (from 200gr to 500gr)

VICB 3213.10-A2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI POSCO'S HÀN QUỐC (PFC) Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho cá có vảy (từ 500gr đến thu hoạch)/ Compound feed for scales fish (from 500gr to harvest)

VICB 3213.10-A2 Thu hồi
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO LIFE GREEN VietG.A.P

Cà chua, Dâu tây

VICB 3478.9-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓC MÔN Sản Phẩm

Thuốc trừ cỏ Midori 25 SL

VICB 1482-23-C2-T Thu hồi

Trang