[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
Công ty TNHH NOR FEED VIỆT NAM Sản Phẩm

Norponin Opti

VICB 3505.10/49 Thu hồi
CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI POSCO'S HÀN QUỐC (PFC) Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho cá có vảy (từ 500gr đến thu hoạch)/ Compound feed for scales fish (from 500gr to harvest)

VICB 3213.10-A2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI POSCO'S HÀN QUỐC (PFC) Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho cá có vảy (từ 10gr đến 200gr)/ Compound feed for scales fish (from 10gr to 200gr)

VICB 3213.10-A2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI POSCO'S HÀN QUỐC (PFC) Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho cá có vảy (từ 200gr đến 500gr)/ Compound feed for scales fish (from 200gr to 500gr)

VICB 3213.10-A2 Thu hồi
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO LIFE GREEN VietG.A.P

Cà chua, Dâu tây

VICB 3478.9-C1 Thu hồi
Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Thành Long Sản Phẩm

Hỗn hợp dạng viên nổi cho cá có vảy (giai đoạn trên 500 gr)

VICB 0613-23-C3-E Thu hồi
CÔNG TY TNHH URC VIỆT NAM Sản Phẩm

Hồng trà Hương đào C2

FSI 3199-22-C1-T Thu hồi
CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT PHARMACY Điều kiện SX TĂCN

Điều kiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại

VICB 3503.10-C1 Đình chỉ
Công ty Cổ phần LOTHAMILK ISO 22000:2018

Sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa tươi thanh trùng, sữa tươi tiệt trùng, sữa chua, thức uống thanh trùng

VICB 0855.2-C3-T Thu hồi
Công ty Cổ phần LOTHAMILK TCVN 5603:2008 (CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003 - HACCP)

Sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa tươi thanh trùng, sữa tươi tiệt trùng, sữa chua, thức uống thanh trùng

VICB 0855.6-C2-T Thu hồi
CÔNG TY TNHH AUSTFEED BÌNH ĐỊNH Sản Phẩm

Đậm đặc cho heo thịt từ 15 kg - xuất chuồng/ Concentrated feed for porkers from 15 kg - marketable size

VICB 2374-23-C2 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN TST BÌNH ĐỊNH VietG.A.P trồng trọt

Lúa Đài Thơm 8

VICB 3413.9-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI ALPHA VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho ngan, vịt từ 1 - 21 ngày tuổi

VICB 3471-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI ALPHA VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho ngan, vịt từ 22 ngày tuổi đến xuất bán

VICB 3471-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI ALPHA VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho lợn siêu nạc từ 8 - 25 kg

VICB 3471-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI ALPHA VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho lợn siêu nạc từ 10 - 30 kg

VICB 3471-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI ALPHA VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho lợn siêu nạc từ 10 - 30 kg

VICB 3471-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI ALPHA VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho lợn siêu nạc từ 30 kg - xuất bán

VICB 3471-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI ALPHA VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho lợn nái chửa, nái hậu bị

VICB 3471-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI ALPHA VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho lợn nái nuôi con

VICB 3471-23-C1 Thu hồi

Trang