[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
CÔNG TY CP LION AGREVO Sản Phẩm

Thuốc trừ sâu AKKA 3.6EC

VICB 1714-38-C2-T Thu hồi
Công ty Cổ phần ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp gà thịt 28 ngày tuổi – xuất chuồng/ Completed feed for broiler 28 days old - marketable size

VICB 0721-23-C3-A Thu hồi
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI GOLDEN FARM Điều kiện SX TĂCN

Điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thương mại đối với cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại., Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường cho cơ sở sản xuất thức ăn công nghiệp nuôi thủy sản/ the conditions for veterinary hygiene and food safety of Animal feed mill and the conditions for ensuring food safety, veterinary hygiene and environmental protection for aquatic food manufacturing

VICB 3030.10-C1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT BÔNG SEN VÀNG Sản Phẩm

Thuốc trừ sâu Tvpymeda 650WG

VICB 1579-38-C2 Thu hồi
Công ty TNHH Tư vấn KH và CN KIS ISO 9001:2015

Cung cấp dịch vụ đào tạo và tư vấn các hệ thống quản lý: ISO 9001; ISO 14001; ISO 22000; HACCP; GMP; ISO/IEC 17025

VICB 0011.1-C5 Thu hồi
CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP E.H VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho vịt thịt từ 01 ngày – 21 ngày

VICB 0544-23-C3-A Thu hồi
CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP E.H VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho vịt thịt từ 22 ngày – 42 ngày

VICB 0544-23-C3-A Thu hồi
CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP E.H VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho vịt thịt từ sau 43 ngày – xuất chuồng

VICB 0544-23-C3-A Thu hồi
Công ty TNHH Syngenta Việt Nam Sản Phẩm

Thuốc trừ sâu Voliam Targo 063SC

VICB 1498-38-C2-A Thu hồi
Công ty Cổ phần ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp gà đẻ thương phẩm 18 tuần tuổi trở lên

VICB 0721-23-C3-A Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp gà con 1 - 21 ngày tuổi

VICB 1627-23-C2-A Thu hồi
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI CẦN THƠ Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà bố mẹ thương phẩm từ 0 tới 2 tuần tuổi

VICB 0803-23-C3-A Thu hồi
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI CẦN THƠ Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà bố mẹ thương phẩm từ 2 tới 6 tuần tuổi

VICB 0803-23-C3-A Thu hồi
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI CẦN THƠ Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà bố mẹ thương phẩm từ 6 tới 12 tuần tuổi

VICB 0803-23-C3-A Thu hồi
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI CẦN THƠ Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà bố mẹ thương phẩm từ 12 tới 18 tuần tuổi

VICB 0803-23-C3-A Thu hồi
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI CẦN THƠ Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà bố mẹ thương phẩm từ 18 tuần tuổi tới khi đạt tỷ lệ đẻ 5%

VICB 0803-23-C3-A Thu hồi
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI CẦN THƠ Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà bố mẹ thương phẩm từ khi đạt tỷ lệ đẻ 5% tới 26 tuần tuổi

VICB 0803-23-C3-A Thu hồi
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI CẦN THƠ Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà bố mẹ thương phẩm từ 27 tới 35 tuần tuổi

VICB 0803-23-C3-A Thu hồi
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI CẦN THƠ Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà bố mẹ thương phẩm từ 36 tới 60 tuần tuổi

VICB 0803-23-C3-A Thu hồi
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI CẦN THƠ Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà bố mẹ thương phẩm từ 61 tới 80 tuần tuổi

VICB 0803-23-C3-A Thu hồi

Trang