[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
Công ty TNHH NOR FEED VIỆT NAM Sản Phẩm

Norponin Opti

VICB 3505.10/49 Thu hồi
Công ty TNHH Thương mại Tân Nhất Hương ISO 22000:2018

Sản xuất đế tart

VICB 2485.2-C2-T2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANT FARM ISO 22000:2018

Sơ chế và bảo quản Thanh long

VICB 3573.2-A-T Thu hồi
CÔNG TY TNHH GIA VỊ DOISPICE ISO 22000:2018

Sản xuất các sản phẩm hạt gia vị (dổi, mắc khén, màng tang)

VICB 3544.2-A Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN SEN TA NHẬT BẢN Sản Phẩm

Phân amoni polyphosphat (APP) - Phân APP SENTA 02

VICB 3071.10-A2 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN SEN TA NHẬT BẢN Sản Phẩm

Phân magie nittrat - Phân Magie nitrat SENTA 07

VICB 3071.10-A2 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI POSCO'S HÀN QUỐC (PFC) Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho cá có vảy (từ 10gr đến 200gr)/ Compound feed for scales fish (from 10gr to 200gr)

VICB 3213.10-A2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI POSCO'S HÀN QUỐC (PFC) Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho cá có vảy (từ 200gr đến 500gr)/ Compound feed for scales fish (from 200gr to 500gr)

VICB 3213.10-A2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI POSCO'S HÀN QUỐC (PFC) Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho cá có vảy (từ 500gr đến thu hoạch)/ Compound feed for scales fish (from 500gr to harvest)

VICB 3213.10-A2 Thu hồi
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO LIFE GREEN VietG.A.P

Cà chua, Dâu tây

VICB 3478.9-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓC MÔN Sản Phẩm

Thuốc trừ cỏ Midori 25 SL

VICB 1482-23-C2-T Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN 7P ISO 9001:2015

Kinh doanh trà khô đóng gói

VICB 3006.1-C1 Đình chỉ
CTY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI RICO HẬU GIANG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cút thịt và cút hậu bị từ 1 - 35 ngày tuổi

VICB 2451-23-C3 Thu hồi
CTY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI RICO HẬU GIANG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cút thịt và cút hậu bị từ 1 - 35 ngày tuổi

VICB 2451-23-C3 Thu hồi
CTY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI RICO HẬU GIANG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cút thịt và cút hậu bị từ 1 - 35 ngày tuổi

VICB 2451-23-C3 Thu hồi
CTY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI RICO HẬU GIANG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho cút đẻ

VICB 2451-23-C3 Thu hồi
CTY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI RICO HẬU GIANG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho cút đẻ

VICB 2451-23-C3 Thu hồi
CTY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI RICO HẬU GIANG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho cút đẻ

VICB 2451-23-C3 Thu hồi
Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Thành Long Sản Phẩm

Hỗn hợp dạng viên nổi cho cá có vảy (giai đoạn trên 500 gr)

VICB 0613-23-C3-E Thu hồi
CÔNG TY TNHH URC VIỆT NAM Sản Phẩm

Hồng trà Hương đào C2

FSI 3199-22-C1-T Thu hồi

Trang