[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Thành Long Sản Phẩm

Hỗn hợp dạng viên nổi cho cá có vảy (giai đoạn trên 500 gr)

VICB 0613-23-C3-E Thu hồi
Công ty Cổ phần LOTHAMILK ISO 22000:2018

Sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa tươi thanh trùng, sữa tươi tiệt trùng, sữa chua, thức uống thanh trùng

VICB 0855.2-C3-T Thu hồi
Công ty Cổ phần LOTHAMILK TCVN 5603:2008 (CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003 - HACCP)

Sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa tươi thanh trùng, sữa tươi tiệt trùng, sữa chua, thức uống thanh trùng

VICB 0855.6-C2-T Thu hồi
CÔNG TY TNHH AUSTFEED BÌNH ĐỊNH Sản Phẩm

Đậm đặc cho heo thịt từ 15 kg - xuất chuồng/ Concentrated feed for porkers from 15 kg - marketable size

VICB 2374-23-C2 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI ALPHA VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho ngan, vịt từ 22 ngày tuổi đến xuất bán

VICB 3471-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI ALPHA VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho lợn siêu nạc từ 8 - 25 kg

VICB 3471-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI ALPHA VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho lợn siêu nạc từ 10 - 30 kg

VICB 3471-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI ALPHA VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho lợn siêu nạc từ 10 - 30 kg

VICB 3471-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI ALPHA VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho lợn siêu nạc từ 30 kg - xuất bán

VICB 3471-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI ALPHA VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho lợn nái chửa, nái hậu bị

VICB 3471-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI ALPHA VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho lợn nái nuôi con

VICB 3471-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI ALPHA VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho gà trắng từ 1 - 14 ngày tuổi

VICB 3471-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI ALPHA VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho gà trắng từ 15 - 42 ngày tuổi

VICB 3471-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI ALPHA VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho gà màu từ 1 - 21 ngày tuổi

VICB 3471-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI ALPHA VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho gà màu từ 22 - 42 ngày tuổi

VICB 3471-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI ALPHA VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho ngan, vịt từ 1 - 21 ngày tuổi

VICB 3471-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY CP LION AGREVO Sản Phẩm

Thuốc trừ sâu AKKA 3.6EC

VICB 1714-38-C2-T Thu hồi
CÔNG TY CP CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM – CHI NHÁNH 2 TẠI ĐỒNG NAI VietG.A.P

Lợn thịt

VIETGAP-CN-01-12-75-0013 (A4) Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HÀ LAN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho ngan, vịt thịt từ 1 ngày tuổi đến 21 ngày tuổi/ Completed feed for meat ducks from 1 day old to 21 days old

VICB 2865-23-C1-A Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HÀ LAN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho ngan, vịt thịt từ 21 ngày tuổi đến xuất/ Completed feed for meat ducks from 21 days old to marketable size

VICB 2865-23-C1-A Đình chỉ

Trang