[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Thành Long Sản Phẩm

Hỗn hợp dạng viên nổi cho cá có vảy (giai đoạn trên 500 gr)

VICB 0613-23-C3-E Thu hồi
Công ty Cổ phần LOTHAMILK ISO 22000:2018

Sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa tươi thanh trùng, sữa tươi tiệt trùng, sữa chua, thức uống thanh trùng

VICB 0855.2-C3-T Thu hồi
Công ty Cổ phần LOTHAMILK TCVN 5603:2008 (CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003 - HACCP)

Sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa tươi thanh trùng, sữa tươi tiệt trùng, sữa chua, thức uống thanh trùng

VICB 0855.6-C2-T Thu hồi
CÔNG TY CP LION AGREVO Sản Phẩm

Thuốc trừ sâu AKKA 3.6EC

VICB 1714-38-C2-T Thu hồi
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ CHĂN NUÔI GÀ ĐỒI YÊN BÁI VietG.A.P chăn nuôi VietGAP-CN-12-01-15-0002 Đình chỉ
HỢP TÁC XÃ TM-DV NÔNG NGHIỆP TÀ LÀI VietG.A.P

Bưởi/ Cam/ Quýt

VICB 2993.9-C1 Thu hồi
Công ty Cổ phần ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp gà thịt 28 ngày tuổi – xuất chuồng/ Completed feed for broiler 28 days old - marketable size

VICB 0721-23-C3-A Thu hồi
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI GOLDEN FARM Điều kiện SX TĂCN

Điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thương mại đối với cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại., Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường cho cơ sở sản xuất thức ăn công nghiệp nuôi thủy sản/ the conditions for veterinary hygiene and food safety of Animal feed mill and the conditions for ensuring food safety, veterinary hygiene and environmental protection for aquatic food manufacturing

VICB 3030.10-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN DANICH AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo nái mang thai

VICB 2500-23-C2 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DANICH AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo con từ 15 kg - 30 kg

VICB 2500-23-C2 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DANICH AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo thịt từ 30 kg – xuất chuồng

VICB 2500-23-C2 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DANICH AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo nái đang nuôi con

VICB 2500-23-C2 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DANICH AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo con từ 15 kg - 30 kg

VICB 2500-23-C2 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DANICH AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo con từ tập ăn – 12 kg

VICB 2500-23-C2 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DANICH AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo nái mang thai

VICB 2500-23-C2 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DANICH AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo thịt từ 15 kg – 30 kg

VICB 2500-23-C2 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DANICH AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo con từ 12 kg – 25 kg

VICB 2500-23-C2 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DANICH AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo thịt từ 15kg - 30kg

VICB 2500-23-C2 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DANICH AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo thịt từ 15 kg - 30 kg

VICB 2500-23-C2 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DANICH AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo choai từ 15 kg – 45 kg

VICB 2500-23-C2 Đình chỉ

Trang