[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
Công ty TNHH một thành viên cấp nước Cao Bằng Sản Phẩm

Nước sinh hoạt

VICB 1728.10-1 Đình chỉ
Cty TNHH CN-TB&TM Hà Thái ISO 9001:2008

Gia công, chế tạo cơ khí - Kinh doanh vật tư nông nghiệp, máy moc, thiết bị, chi tiết và phụ tùng máy công nghiệp

VICB 0738.1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN THÀNH Sản Phẩm

Thuốc bảo vệ thực vật TANTHANH-OC 760WP

VICB 2021-38-C1-T1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN THÀNH Sản Phẩm

Thuốc bảo vệ thực vật OCCA 15WP

VICB 2021-38-C1-T1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN THÀNH Sản Phẩm

Thuốc bảo vệ thực vật TAGINON 95WP

VICB 2021-38-C1-T1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN THÀNH Sản Phẩm

Thuốc bảo vệ thực vật TORE 40SC

VICB 2021-38-C1-T1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN THÀNH Sản Phẩm

Thuốc bảo vệ thực vật TT ATANIL 250WP

VICB 2021-38-C1-T1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN THÀNH Sản Phẩm

Thuốc bảo vệ thực vật TERIN 50EC

VICB 2021-38-C1-T1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN THÀNH Sản Phẩm

Thuốc bảo vệ thực vật CLEANCO 500EC

VICB 2021-38-C1-T1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN THÀNH Sản Phẩm

Thuốc bảo vệ thực vật TT SHAKE 455SC

VICB 2021-38-C1-T1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN THÀNH Sản Phẩm

Thuốc bảo vệ thực vật VALUDANT 250SC

VICB 2021-38-C1-T1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN THÀNH Sản Phẩm

Thuốc bảo vệ thực vật TT OCCA 750WP

VICB 2021-38-C1-T1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN THÀNH Sản Phẩm

Thuốc bảo vệ thực vật TT BUX 400SC

VICB 2021-38-C1-T1 Đình chỉ
CÔNG TYTNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH THUẬN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên gà thịt lông màu từ 42 ngày đến xuất chuồng/ Mixed feeds pellets for broiler feather color over 42 days old

VCB 0560.10.6 Thu hồi
CÔNG TYTNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH THUẬN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà hậu bị từ 08 tuần đến 12 tuần tuổi/ Mixed feeds piece for reserve chickens from 08 to 12 weeks old

VCB 0560.10.8 Thu hồi
Công ty TNHH TACN đặc khu HOPE Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp thế hệ mới cho lợn từ 15 kg – 30 kg

VICB 0530-23-C3-A2 Thu hồi
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cho gà (1 ngày tuổi - xuất chuồng)

VICB 2067.10-11 Đình chỉ
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cho gà thịt (29-XC)

VICB 2067.10-10 Đình chỉ
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp mảnh cho gà thịt (1-28N)

VICB 2067.10-9 Đình chỉ
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cho lợn từ 10kg-25kg

VICB 2067.10-8 Đình chỉ

Trang